28 Ekim 2016, Cuma | Beytepe'de anlık hava sıcaklığı ve bağıl nem oranı 10.3 °C, %73
Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
"Hacettepe Üniversitesi'nin ilk Web sitesi 23 yaşında..."
twitter facebook
Kişisel Yayınlar Listesi
staff_data/pictures/124.jpg

Birsen SAKA, Ph.D.

Profesör, Öğretim üyesi

Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Birsen SAKA kişisel sayfasına dönmek için tıklayınız

AŞAĞIDA LİSTELENEN YAYINLARA AİT RAKAMLAR
ULUSLARARASI YAYINLAR ULUSAL YAYINLAR TOPLAM
Kitap bölümü 1 0 1
Makale 12 0 12
Konferans bildirisi 19 22 41
TOPLAM 32 22 54

Lütfen listelenmesini istediğiniz yılı seçiniz:
ULUSLARARASI YAYINLAR
(Sütun başlıklarını tıklayarak listeyi o başlığa göre sıralatabilirsiniz)
Yayının Başlığı Yayın Yeri Türü Yazar(lar) Tarih
Fast and interference fringe independent optical characterization of zinc oxide nano thin films using model-based genetic algorithm for optoelectronic applications Nanomaterials and Nanotechnology Makale T. Güngör
E. Güngör
B.Saka
Ekim
2016
Shielding Effectiveness for Metallic Enclosures with Various Aperture Shapes URSI Atlantic Radio Science Conf. (URSI AT-RASC), Gran Canaria, Canary Islands Konferans bildirisi T.M. İlgar
M. Bulut
B.Saka
Mayıs
2015
Application of conformal transformation to elliptic geometry for electric impedance tomography Medical Engineering & Physics Makale A.Yılmaz
K.E.Akdoğan
B.Saka
Ocak
2008
A general method for the analysis of curved wire antennas Journal of Electromagnetic Waves and Applications Makale A.Selçuk
B.Saka
Şubat
2007
Pattern nulling of offset parabolic reflector with array feed Springer Proceedings in Physics Series, Complex Computing-Networks, Brain-like and Wave-oriented Electromagnetic Algorithms Kitap bölümü B.Saka
A.Selçuk
Ocak
2006
The comparision of optical constants determined with genetic algorithm and iterative method using optical measurements Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress Konferans bildirisi T. Güngör
B.Saka
Eylül
2005
A Practical EMI Filter Design Procedure for High Power High Frequency SMPS According to MIL Std 461 IEE Proceeedings - Electric Power Applications Makale I.Çadırcı
B.Saka
Yalım Eriştiren
Temmuz
2005
Calculation of the optical constants of a thin layer upon a transparent substrate from the reflection spectrum using a genetic algorithm Thin Solid Films Makale T. Güngör
B.Saka
Kasım
2004
Conformal Transformation on the Analysis of Forward Problems in Electrical Impedance Tomography Biomed2004, 11 th International Biomedical Science and Technology Days Konferans bildirisi K.E.Akdoğan
A.Yılmaz
B.Saka
Eylül
2004
Elliptic Cylinder Geometry for Distiguishability Analysis in Impedance Tomography IEEE Transactions on Biomedical Engineering Makale B.Saka
A.Yılmaz
Ocak
2004
Analysis of Forward Problem for Elliptic Geometry in EIT by Using Analytical and Finite Element Methods MWCAS2003, IEEE Midwest Symposium on Circuit and Systems, Cairo, Egypt Konferans bildirisi K.E.Akdoğan
A.Yılmaz
B.Saka
Aralık
2003
Helical Antenna Analysis using Curved Segment MOM The 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC) Konferans bildirisi A.Selçuk
B.Saka
Mayıs
2003
Scattering properties of Sierpinski carpet reflectarray JINA2002, 12th International Symposium on Antennas Konferans bildirisi S.Erdem
B.Saka
A.Selçuk
Kasım
2002
Scattering properties of fractal reflectarray PIERS 2002, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, MA USA. Konferans bildirisi S. Erdem
B.Saka
Temmuz
2002
Neural network based nonlinear modeling of parabolic reflector : Estimation of direction of arrival NATO Advanced Study Institute on Neural Networks for Instrumentation, Measurement, and Related Industrial Applications Konferans bildirisi A.Yılmaz
B.Saka
Ekim
2001
Design of multilayered cylindrical shields using a genetic algorithm IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility Makale M.H.ÖKTEM
B.Saka
Mayıs
2001
Reflection coefficient calculation of 1-D and 2-D photonic crystals NATO Advanced Study Institute on Photonic Crystals and Light Localization Konferans bildirisi F.YALÇIN
B.Saka
Haziran
2000
Genetic algorithm implementation for array-feed parabolic reflector Journal of Electromagnetic Waves and Applications Makale B.Saka Kasım
1999
Non-linear modelling of parabolic reflector: Neural networks approach Electromagnetics Makale A.Yılmaz
B.Saka
Mart
1999
Direction of arrival estimation and adaptive nulling in array-fed reflectors IEEE MELECON-98 Konferans bildirisi B.Saka
A.Kaderli
Mayıs
1998
Beam steering antenna design for low altitude radar systems Journal of Electromagnetic Waves and Applications Makale B.Saka
E.AFACAN
E.Yazgan
Şubat
1997
Pattern optimization of a reflector antenna with planar array feeds and cluster feeds IEEE Trans. Antennas and Propagat. Makale B.Saka
E.Yazgan
Ocak
1997
Application of Array Feed Reflector Antennas in Low Altitude Radars and Satellite Communication 1st Symposium of Communication Electronics Information Systems in Military Forces (Invited Paper) Konferans bildirisi E.Yazgan
B.Saka
Erkan Afacan
Mayıs
1996
Reflector antenna pattern improvement using optimized array feed Canadian Journal of Physics Makale B.Saka
E.Yazgan
Temmuz
1995
A new beam steering antenna for low altitude radar systems Proceedings of the 1995 International Symposium on Electromagnetic Theory Konferans bildirisi B.Saka
E.AFACAN
E.Yazgan
Mayıs
1995
Adaptive beam forming for array feed parabolic reflector JINA 94, International Symposium on Antennas Proc. Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Kasım
1994
Irregular terrain modeling for the low altitude radar applications IEEE MELECON-94 Konferans bildirisi E.AFACAN
B.Saka
E.Yazgan
Nisan
1994
Synthesis of parabolic reflector antenna patterns using optimized array feed ECSC-3 IEE Third Eurepean Conference on Satellite Communications Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Kasım
1993
Design procedure for multi-beam reflector antennas in line of sight communication systems Proc. of XXIVth General Assembly of the Int. Union of Radio Science Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Eylül
1993
Array fed parabolic reflector in satellite communications ICCME'93 Proc. of International Congress on Computational Methods In Engineering Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Mayıs
1993
Thick film high power attenuators IEEE MELECON-91 Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Mayıs
1991
Thick-film 35 dB, 50 Watt attenuator COMCONEL'90 Proc. of Communications, Control and Electronics Conf. Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Aralık
1990

ULUSAL YAYINLAR
(Sütun başlıklarını tıklayarak listeyi o başlığa göre sıralatabilirsiniz)
Yayının Başlığı Yayın Yeri Türü Yazar(lar) Tarih
Çift Bant Mikroşerit GPS Anten Analizi ve Tasarımı VIII. URSI-Türkiye'2016 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurulu Konferans bildirisi M. Küpeli
B.Saka
Eylül
2016
Silindirik Yüzeylerde UTD ile Mikroşerit Anten Analizi VI. URSI-Türkiye'2012 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurulu Konferans bildirisi Başak Tulay Arslan
B.Saka
Eylül
2012
Tek ve Çift Kipli Mikroşerit Rezonatör Süzgeç Tasarımı URSI - Türkiye 2010 Bilimsel Kongresi, ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC Konferans bildirisi A. Özdemir
M.Bulut
B.Saka
Ağustos
2010
MIL-STD-461E Standardı CE102 Gereksinimine Uyumlu Elektromanyetik Girisim Süzgeci Tasarımı URSI - Türkiye 2010 Bilimsel Kongresi, ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampusu, KKTC Konferans bildirisi E. Önal
B.Saka
I.Çadırcı
Ağustos
2010
EET nin ileri probleminin elips modelinde analitik yöntem ve sınırlı eleman yöntemi (SEY) ile çözümü URSI-TÜRKİYE'2006, Türkiye Ulusal Komitesi 3. Bilimsel Kongresi Konferans bildirisi K.E.Akdoğan
A.Yılmaz
B.Saka
Eylül
2006
Uyarlamalı Anten Dizilerinde Girişim Bastırma Performansının İncelenmesi URSI-TÜRKİYE'2006, Türkiye Ulusal Komitesi 3. Bilimsel Kongresi Konferans bildirisi S. Değer
B.Saka
Eylül
2006
Antenlerin Karşılıklı Bağlaşımının Uyarlamalı Dizi Performansına Etkisi IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Konferans bildirisi S. Değer
B.Saka
Nisan
2006
İnce filmlerin optik sabitlerinin belirlenmesinde genetik algoritmanın optik geçirgenlik spektrumuna uygulanması XI Yoğun Madde Fiziği Toplantısı Konferans bildirisi T. Güngör
B.Saka
Aralık
2004
GSM'de Frekans Atama Problemleri ve Çözüm Algoritmaları URSI-Türkiye'2004 İkinci Ulusal Kongresi Konferans bildirisi B. Özaslan
B.Saka
Eylül
2004
Eğri Parçalı Moment Yöntemi ile Sarmal Anten Çözümlemesi URSI-Türkiye'2004 İkinci Ulusal Kongresi Konferans bildirisi A.Selçuk
B.Saka
Eylül
2004
Konformal Dönüşümün Elektrik Empedans Tomografide İleri Problemlere Uygulanması SİU- Sinyal İşleme Kurultayı Konferans bildirisi K.E.Akdoğan
A.Yılmaz
B.Saka
Nisan
2004
Elektromanyetik radyasyonun ergin Drosophila melanogaster mutantlarında ömür uzunluğuna etkisi XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler Kitabı, Malatya. Konferans bildirisi B.Ş.Dalgıç
B.Koçak
G.E.Özsoy
A.N.Bozcuk
H.Ünlü
B.Saka
Eylül
2002
X Bandındaki elektromanyetik alanların Drosophila melanogaster’de eşeye bağlı mutasyon oluşumuna etkileri XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler Kitabı, Malatya Konferans bildirisi B.Koçak
B.Ş.Dalgıç
G.E.Özsoy
A.N.Bozcuk
H.Ünlü
B.Saka
Eylül
2002
İki boyutlu fotonik kristal yapıların yansıma katsayılarının hesaplanması URSI-TÜRKİYE’2002 Birinci Ulusal Kongresi Konferans bildirisi E.Bağrı
F.Yalçın
B.Saka
Eylül
2002
Sierpinski gasket fraktal anten analizi URSI-TÜRKİYE’2002 Birinci Ulusal Kongresi Konferans bildirisi D.Tokcan
U.Öztürk
B.Saka
Eylül
2002
Elektromanyetik alanların Drosophila melanogaster’de mutasyon oluşumuna etkileri XII. Biyoteknoloji Kongresi Poster Özetleri Kitabı, Ayvalık, Balıkesir. Konferans bildirisi A.N.Bozcuk
H.Ünlü
B.Saka
G.E.Özsoy
B.Kocak
B.Ş.Dalgıç
Eylül
2001
Çoklu katmanlı silindirik yapılarda ekranlama verimliliği Elektrik Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi Konferans bildirisi M.H.ÖKTEM
B.Saka
Eylül
1999
Dizi beslemeli yansıtıcı antenlerin alçak irtifa radarları ve uydu haberleşmesinde uygulamaları MEBS SEMPOZYUMU 96 Konferans bildirisi E.AFACAN
B.Saka
E.Yazgan
Mayıs
1996
Alçak İrtifa radarlarında ana hüzme taramalı yansıtıcı anten ile hedef izlenmesi Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi Konferans bildirisi E.AFACAN
B.Saka
E.Yazgan
Eylül
1995
Yansıtıcı antenlerde Gabor transform ile Gaussian hüzme analizi Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi Konferans bildirisi B.Saka
U.TEKKEŞİN
A.ER
E.Yazgan
Eylül
1995
Dizi beslemeli parabol anten örüntüsü Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi Konferans bildirisi B.Saka
E.Yazgan
Eylül
1993
Odak dışı beslemenin reflektör performansında önemi Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi Konferans bildirisi E.Yazgan
B.Saka
Eylül
1991
©1993-2016 Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe Yerleşkesi, Ankara
Tel: (312) 297 7000 | Faks: (312) 299 2125 | E-Posta: info@ee.hacettepe.edu.tr
Sorumluluk sınırı