EĞİTİM
Ders Detayı

ELE417 - Gömülü Sistem Tasarımı

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE417 - Gömülü Sistem Tasarımı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 2 4 7
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE120
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Mikrodenetleyiciler mikroişlemcilerin maliyetinden daha düşük bir şekilde daha hızlı ve düşük güçte çalışacak sonuç alınması istenilen yerlerde kullanılmaktadır. Bu tür konularda çalışmak isteyen öğrencilere seçmeli olarak farklı disiplinlerdeki problemleri uygulayacakları bir ortamın temelleri anlatılmakta ve yaptıkları bir proje ile dersten öğrenilen bilgileri uygulamaları istenmektedir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Karşılaştığı bir sayısal veya analog problemi bir mikrodenetleyiciye uygun bir şekilde donanımsal ve yazılımsal olarak çözer Proje çalışması ile grup çalışmasına uygun çözümler üretir.
Dersin içeriği : Gömülü Sistemlere Giriş Mikrodenetleyiciler Gömülü C ile tasarım Gerçek zamanlı işletim sistemleri ve gömülü işletim sistemi tasarımı Farklı durum sistemleri Dış birimlerin arabirimle bağlanması Seri G/Ç bağlantılar İleri Mikrodenetleyici uygulamaları
Kaynaklar : Jiménez, Manuel, Palomera, Rogelio, Couvertier, Isidoro; Introduction to Embedded Systems Using Microcontrollers and the MSP430, Springer.; Nagy C, Embedded Systems Design Using the TI MSP430 Series, Elsevier.; Davies J, MSP430 Microcontroller Basic, Newnes.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Gömülü Sistemlere Giriş
2 Mikrodenetleyiciler ve MSP430
3 Assembly ile yazılım oluşturma
4 Gömülü C ile tasarım
5 MSP 430 için zamanlayıcı
6 MSP 430 kesmeler ve uygulamaları
7 Gerçek zamanlı işletim sistemi tasarımı
8 Çok durumlu sistemler
9 Dış birimlerin arabirimle bağlanması
10 Haberleşme seri ve paralel bağlantılar
11 İleri Mikrodenetleyici uygulamaları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Projeler 1 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 6 5 30
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 1 43 43
Ödevler 7 4 28
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 43 83 210
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler