İŞ DENEYİMLERİ

 

-  6.1971-2.1972. Proje Mühendisi. NATO Telekom Böl. Radyolink PTT. Ankara

-  2.1972-1.1977. Öğretim Asistanı (Devreler Kuramı) Elektrik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

-  1.1977-3.1980 Öğretim Gör.  Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

-  3.1980-3.1984 Asistan Prof.  Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl.

-  3.1984-3.1990 Doçent Dr. (Telekominikasyon)

-  7.1986-5.1990 Bölüm Başkan Yardımcısı

-  7.1985-10.1994  Proje Koordinatörü

-  1.1988-10.1993 Program Geliştirme Uzmanı. YÖK/Dünya Bankası MYO. Projesi

- 5.1986-10-1993 Danışman (Radyo-TV Standardları Komitesi Başkanı)

- 10.1989-10-1993 H.Ü. Eğitim Komisyonu Üyesi

- 4.1990- Günümüze  Profesör

- 4.1990- 11.2006 Elektromanyetik ve Mikrodalga A.B.D. Başkanı.

- 7.1990-6.1993 Danışman (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) TAFICS Projesi

- 1996-1999 H.Ü. Müh. Fakültesi Araştırma Proje Komisyon Üyesi

- 1997-2000 H.Ü. Müh. Fakültesi Ödül Komisyonu Üyesi

- 12 adet NATO-ASI toplantısına davetli olarak katılmıştır.

- TSE, Radyo - TV, Özel Daimi Komitesi Başkanlığı (1987-1996)

- 1 adet ICTP-Trieste Radyodalgaları Yayılımı toplantısına katılarak seminer  vermiştir.

- 110'dan fazla bitirme ödevi yönetmiştir.

-  38'den fazla Türk standardı çıkarmıştır.

- 15 adet master tezi yönetmiştir.

-  3 adet doktora tezi yönetmektedir.

-  IEEE üyesi

-  IEEE Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kolu Danışma Kurulu Üyesi

-  Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

-  Elektrik Mühendisliği Odası Bilim Danışma Kurulu Üyesi

-  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitelerinde dersler verilmiştir.

- Ankara Üniversitesi Tıp. Fak. Çocuk Cerrahisinde Elektromanyetik Alan Uygulamaları Grubunda Danışmanlık