Announcements
Attention for graduate level prospective students about interviews
(Update: 06/02/2021, 18:00)
February 6, 2021
There is no English version of following announcement.

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,
Doktora adayları mülakata 8 Şubat 2021 Pazartesi günü öğleden sonra gireceklerdir. Yüksek lisans adaylarının mülakat gün ve saatlerini gösteren takvim ise aynı gün bölüm web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora giriş mülakatları sırasında dikkat edilmesi gereken konular aşağıda sıralanmıştır:

1. Adaylar kendileri için belirtilen gün ve saat diliminde tanımlanmış 'Zoom' bağlantısına girip o gün ve saatte Zoom'da bekleme odasında mülakata alınmayı beklemelidirler.

2. Zoom'a bağlanırken mutlaka kendi isim, soyad ve yanında aday numaraları ile katılım sağlamalıdırlar. Rumuz, kısaltma vb. kullanılmamalıdır (Örnek: Mehmet Yılmaz 12345678).

Aday mülakat listesi ve zoom giriş kodlarını içeren PDF belgesi için tıklayınız

3. Aday, bağlantı grubu içinde herhangi bir zaman mülakata alınabilir. Dolayısıyla adaylar kendilerine belirtilen gün, belirtilen zaman diliminin başında bekleme salonuna girmelidirler. Adayların mülakat daveti gelene kadar beklemeleri gerekmektedir.

4. Mülakatta kamera ve mikrofonun mutlaka açık olması ve hoparlörün sesinin yeterli duyma düzeyine önceden ayarlanması gereklidir. Mikrofonların ses kalitesi önceden kontrol edilmeli ve kameralar adayın yüzünü net olarak gösterecek şekilde konumlandırılmalıdır.

5. Adaylar, sessiz ve arka plan kargaşası olmayacak şekilde düzenlenmiş bir ortamda ve yalnız olarak mülakata girmelidir.

6. Adaylar yanlarında mülakata girdiklerinde kameraya gösterecekleri resmi bir kimlik bulundurmalıdırlar.

7. Adaylar kesinlikle kulaklık veya kulakiçi cihaz takamazlar.

8. Mülakat sırasında elektrik veya internet kesintisine karşın gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sınavın sorunsuz ve zamanında sürdürülebilmesi için bu kurallara uyulması çok önemli olup gösterilen hassasiyete teşekkür ederiz.