RESEARCH
Publications
Publications of Dr. Yakup Özkazanç
 
TypeInternational publicationNational publicationTotal
Journal paper347
Conference paper294271
Total:324678
 
# Title Publication Author(s) Type Indexed in SCI, SSCI, AHCI or EI? Year
1Anti Balistik Füze GüdümüSAVTEK 2022 10. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Eylül 2022.Y. Özkazanç, K. KarayConference paperSeptember
2022
2Noktadan Noktaya Haberleşme Sistemleri için Anten Tabanlı Girişim Bastırma YöntemiSAVTEIK 2022 10. Savunma Teknolojileri KongresiY. Özkazanç, A. OcakConference paperSeptember
2022
3Vehicle Dynamic Model Assisted Inertial NavigationNATO SET-275 Symposium on Cooperative Navigation in GNSS Degraded and Denied EnvironmentsY. Özkazanç, O. Çiftdalöz, M. ErenConference paperSeptember
2022
4Antenna Scanning Type Determination with Unsupervised Learning2022 30th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2022)Y. ÖzkazançConference paperApril
2022
5Land Cover Classification for Synthetic Aperture Radar Imagery by Using Unsupervised Methods2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST)Y. ÖzkazançConference paperJuly
2019
6An Analysis of Doppler Beam Sharpening (DBS) TechniqueIEEE-SIU-2018 ProceedingsE. Onat, Y. ÖzkazançConference paperApril
2018
7Image Based Integrated Attitude Determination SystemIEEE-SIU-2018 ProceedingsY. B. Özer, Y. ÖzkazançConference paperApril
2018
8Decomposition of Optical Reflections via Polarization TechniquesIEEE-SIU-2018 ProceedingsM. Özbay, Y. ÖzkazançConference paperApril
2018
9Detection of Geomagnetic Pulsations of the Earth Using GPS-TEC Data41st COSPAR Scientific AssemblyO. Koroglu, F. Arıkan, M. Koroglu, Y. ÖzkazançConference paperJuly
2016
10Wind Pattern Recognition and Reference Wind Mast Data Correlations With NWP for Improved Wind-Electric Power ForecastsIEEE Transactions on Industrial InformaticsS. Buhan, I. Çadırcı, Y. ÖzkazançJournal paperYesJuly
2016
11Ayrık Frekans Dizi Antenli Radar Sistemlerinde Hedef Tespiti ve takibiIEEE SİU 2016Y. Özkazanç, M. AltunokConference paperApril
2016
12Gender Based Image Classification via Canonical Correlation Analysis3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and ScienceY. ÖzkazançConference paperJune
2015
13Yazılım Tabanlı GPS Almaçlarında Kullanılan Algoritmaların Başarımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi SAVTEK 2014, Savunma Teknolojileri KongresiT. Zubaroğlu, Y. ÖzkazançConference paperJune
2014
14Canonical Relations of Subspaces in Multi Sensor data Analysis22 nd Signal Processing and Applications Conference (IEEE-SIU)Ö. M. Polat, Y. ÖzkazançConference paperApril
2014
15Image Classification via Multi Canonical Correlation Analysis 22 nd Signal Processing and Applications Conference (IEEE-SIU)M. C. Çatalbaş, Y. ÖzkazançConference paperApril
2014
16Complexity Analysis of Gene Prometer Regions in Human Chromosones22nd Signal processing and Applications Conference (IEEE-SIU 2014)M. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperApril
2014
17Kanonik Korelasyon Analizi ile Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Yüz TanımaTürkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği DergisiB. Şen, Y. ÖzkazançJournal paperNoDecember
2013
18Kanonik Korelasyon Analizi ile Doğrusal Sistem TanımaIEEE 21. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)K. G. Toker, Y. ÖzkazançConference paperApril
2013
19LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN MDPSO OPTİMİZASYON ALGORİTMASI KULLANILARAK EĞİTİMSİZ SINIFLANDIRILMASI UZAL-CBS 2012, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri SempozyumuM. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperOctober
2012
20Yerkürenin Sismik Serbest Titreşim Modlarının VTEC Zaman Serileri Üzerinden Tespit Edilmesi URSI 2012, 6. URSI KonferansıM. Kutlu, Y. ÖzkazançConference paperSeptember
2012
21Çapraz Tanıma: Yöntem ve UygulamaSIU 2012 – IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıB. Şen, Y. ÖzkazançConference paperApril
2012
22Tekrarlayan DNA Sekans Bölgelerinin Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü Kullanılarak Göreselleştirilmesi,SIU 2012 – IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıM. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperApril
2012
23Renk Karmaşıklığı İçin Hiperspektral Bir YaklaşımSIU 2012 – IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıÖ. M. Polat, Y. ÖzkazançConference paperApril
2012
24Kanonik Korelasyon Analizi ile Hiperspektral İmgelerin ÇözümlenmesiSIU 2012 – IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıÖ. M. Polat, Y. ÖzkazançConference paperApril
2012
25FMCW Radarların KarıştırılmasıSIU 2012 – IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıK. Eraltay, Y. ÖzkazançConference paperApril
2012
26FMCW Radarlarda Çoklu Hedef Çözümleme Yetemeginin Modellenmesi ve SimulasyonuUSMOS 2011, 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simulasyon Konferansı, Bildiriler KitabıK. Eraltay, Y. ÖzkazançConference paperJune
2011
27İnsansız bir Helikopterin Yanal Ucuş Kontrol Sistemlerinin Modellenmesi ve SimulasyonuUSMOS 2011, 4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simulasyon Konferansı, Bildiriler Kitabıİ. G. Gökçeli, Y. ÖzkazançConference paperJune
2011
28Kör Analiz Yöntemleri ile İmge İyileştirmeSIU 2011 – IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıÖ. M. Polat, Y. ÖzkazançConference paperApril
2011
29Hiyerarşik Eğitimsiz Sınıflandırılma Yöntemleri ile Spektral Kütüphanelerde Malzeme İndirgeme ve Bant AzaltımıSIU 2011 – IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıÖ. M. Polat, Y. ÖzkazançConference paperApril
2011
30Arazi Örtüsünün Sıradüzensel Sınıflandırılması için Optimalite Tabanlı Eğitimsiz Sınıflandırma YöntemiSIU 2011 – IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Bildiriler KitabıM. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperApril
2011
31Batarya Kapasite KestirimiGazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi DergisiC. Barlak, Y. ÖzkazançJournal paperYesJanuary
2011
32Uzaktan Algılanmış Görüntülerin Eğitimsiz Sınıflandırılmasında Optimal Bölüt Sayısının BelirlenmesiUZAL-CBS 2010, 3. Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri SempozyumuM. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperOctober
2010
33Uydu Görüntü İstihbaratında Eğitimsiz Sınıflandırma YaklaşımlarıSAVTEK 2010, 5. Savunma Teknolojileri Kongresi, Bildiriler KitabıM. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperJune
2010
34Uydu Görüntülerinde Hedeflerin Otomatik Tespitine Yönelik YaklaşımlarSAVTEK 2010, 5. Savunma Teknolojileri Kongresi, Bildiriler KitabıY. Özkazanç, O. Yaşar, M. GökçayConference paperJune
2010
35Füze İkaz Alıcılarında Arka Plan Kaynaklı Yanlış Alarmların Bilgisayarlı Görme Yaklaşımları ile Bertaraf EdilmesiSAVTEK 2010, 5. Savunma Teknolojileri Kongresi, Bildiriler KitabıM. Salman, Y. ÖzkazançConference paperJune
2010
36Uzaktan Algılanmış İmgelerin Bağımsız Bileşen Analiziyle Eğitimsiz SınıflandırılmasıSIU2010 IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları KurultayıM. C. Şahingil, Y. ÖzkazançConference paperApril
2010
37Çok Fazlı ve Çokzamanlı LPI Radar Sinyallerinin Özimge Yöntemleri ile SınıflandırılmasıSIU2010 IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları KurultayıE. Kocaadam, Y. ÖzkazançConference paperApril
2010
38Füze İkaz Alıcılarında Hızlandırılmış Dayanıklı Öznitelik Yaklaşımı ile Hedef TespitiSIU2010 IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları KurultayıM. Salman, Y. ÖzkazançConference paperApril
2010
39Determination of Battery State-of-health via Statistical ClassificationCommunications, Faculty Of Science, University of Ankara Series A2-A3 Physics, Engineering Physics, Electronic Engineering and AstronomyC. Barlak, Y. ÖzkazançJournal paperNoJanuary
2010
40Battery Capacity Estimation with Inverse Distance WeightingCommunications, Faculty Of Science, University of Ankara Series A2-A3 Physics, Engineering Physics, Electronic Engineering and AstronomyC. Barlak, Y. ÖzkazançJournal paperNoJanuary
2010
41A Classification Based Methodology for Estimation of State-of-Health of Rechargeable BatteriesELECO 2009, 6. International Conference on Electrical and Electronics EngineeringC. Barlak, Y. ÖzkazançConference paperNovember
2009
42Batarya Yük Durumunun Kalman Filtre ile KestirimiTOK 2008, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiriler KitabıC. Barlak, Y. ÖzkazançConference paperNovember
2008
43Araç kararlılık Sistemi (ESP) Olarak Kullanılabilecek Asimetrik Fren Denetim SistemiTOK 2008, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiriler KitabıY. Özkazanç, U. ÖzenConference paperOctober
2008
44Sentetik Açıklıklı Radarlara Yönelik Karşı Tedbirler SAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler KitabıY. Özkazanç, S. ÇakalConference paperJune
2008
45Oransal Seyir Güdümünün Hava Savaşında Güdümlü Füzeden kaçış Yöntemi Olarak İncelenmesiSAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildirler KitabıY. Özkazanç, S. VuranConference paperJune
2008
46Uygu Yörünge Simulasyonu ve Yörünge KestirimiSAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler KitabıY. Özkazanç, H. AbacıConference paperJune
2008
47SAR Sistemlerinde Görüntü Oluşturmak için Yeni bir YöntemSAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler KitabıY. Özkazanç, A. Y. KonuşluConference paperJune
2008
48Genetik Algoritma Kullanarak Radyo Yön Bulma Sistemlerinin KonuşlandırılmasıSAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler KitabıY. Özkazanç, N. VuranConference paperJune
2008
49Radar Arayıcı Başlıklar ve Radar Güdümünün Modellenmesi ve SimulasyonuUSMOS 2007, 2.Ulusal Savunma Uygulamalarında Modelleme ve Simulasyon ToplantısıY. Özkazanç, H. ÜstünerConference paperJune
2007
50LPI Radar Sinyallerinin Özimge Yaklaşımı ile SınıflandırılmasıIEEE SIU 2007Y. Özkazanç, E. KocaadamConference paperJune
2007
51Balistik bir Füzenin Modellenmesi ve Otopilot TasarımıUSMOS 2007, 2. Ulusal Savunma Uygulamalarında Modelleme ve Simulasyon ToplantısıY. Özkazanç, Z. B. TatasConference paperApril
2007
52LPI Radar Sinyalleri için Analiz YöntemleriIEEE SIU 2006Y. Özkazanç, C. TezelConference paperApril
2006
53Pasif Multistatik izleme radarlarında Sinyal İşlemeIEEE SIU 2006Y. Özkazanç, A. KurtoğluConference paperApril
2006
54 A New On-Line State of Charge Estimation and Monitoring System for Sealed Lead Acid Batteries in Telecommunication Power SuppliesIEEE Transactions on Industrial ElectronicsK. Kutluay, Y. Çadırcı, Y. Özkazanç, I. ÇadırcıJournal paperUnspecifiedOctober
2005
55Darbeli Doppler Radarları ve Sinyal İşlemci SimulasyonuSAVTEK 2004 Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı Y. Özkazanç, G. KahramanConference paperJune
2004
56Yardımlamalı Ataletsel Seyir Sistemlerinde Çoklu Örnekleme ProblemleriSIU 2004 Bildiriler KitabıB. Barın, Y. ÖzkazançConference paperMay
2004
57GPS Alıcılarının KarıştırılmasıSIU 2004 Bildirler KitabıB. İyidir, Y. ÖzkazançConference paperMay
2004
58Kızılötesi Arayıcıların KarıştırılmasıIEEE SIU 2004 S. Avşar, Y. ÖzkazançConference paperMay
2004
59RGPO/VGPO Karıştırmasının Sezimi için bir YöntemIEE SIU 2004F. Kural, Y. ÖzkazançConference paperMay
2004
60Microcontroller-based on-line state-of-charge estimator for sealed lead-acid batteriesJournal of Power SourcesY. Özkazanç, Y. ÇadırcıJournal paperUnspecifiedJanuary
2004
61Rosette Taramalı Kızılötesi Arayıcılar İçin Bir Karşı-Karşı Tedbir YapısıSIU 2003 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler KitabıY. Özkazanç, S. AvşarConference paperJune
2003
62Gyroscope Drift Estimation Analysis in Land NavigationProceedings of CCA 2003 IEEE Conference on Control ApplicationsY. Özkazanç, Y. İ. AkçayırConference paperJune
2003
63Simple Guidance-Control Approach for Guided BombsAFCEA Türkiye 6. International SeminarY. Özkazanç, A. U. CinivizConference paperMay
2003
64Esnek Uzay Araçlarının KararlılığıTOK 2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperSeptember
2002
65Kara Araçlarında Dead Reckoning-GPS Bütünleştirmesi için Kalman Filtre Tabanlı YaklaşımlarTOK 2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiriler KitabıY. Özkazanç, Y. İ. AkçayırConference paperSeptember
2002
66Ataletsel Navigasyon Sistemlerinde Denetlenebilirlik ve Gözlenebilirlik TOK 2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiriler KitabıY. Özkazanç, P. Koyaz, Z. ÜnverConference paperSeptember
2002
67Ateş Yer Tespit Radarı İçin Genişletilmiş Kalman Filtre UygulamasıSİU 2002 10. sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiri KitabıY. Özkazanç, M. ÇolakConference paperJune
2002
68Algılayıcı Bütünleştirme ve KalibrasyonSIU 2002, 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperJune
2002
69Taktik Güdüm Yöntemlerinin KararlılığıTOK'2000 Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperSeptember
2000
70Genişletilmiş Kalman Güzgeci ve Elektiriksel Empedans TomografisiSİU'2000 Bildiriler KitabıY. Özkazanç, U. BaysalConference paperJune
2000
71Colpitts Osilatörlerinin KararlılığıElektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperSeptember
1997
72Euler-Lagrange Sistemleri için Edilgen bir DenetleçTOK'96 Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperMarch
1996
73Maxwell Denklemlerinin Mekanik Formülasyonları ve Genelleştirilmesi9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperSeptember
1995
74Esnek Uzay Araçları için Genel bir Model9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperSeptember
1995
75Katı Uzay Araçları için Yönelim Denetimi6. Elektrik Mühensiliği Kongresi Bildiriler KitabıY. ÖzkazançConference paperSeptember
1995
76Dynamical Models for Spacecraft Containing FluidsProceedings of the First International Aerospace and Advance Technologies Symposium Y. ÖzkazançConference paperMarch
1995
77Analysis and Control of a Self Excited Induction Machine as a Stand Alone Generator Proceedings of International Conference on Electrical MachinesY. Özkazanç, M. Demirekler, Y. ÜçtuğConference paperAugust
1988
78Kendinden Uyarımlı Endüksiyon Generatörünün Modellenmesi ve İndirgenmiş Modeli2. Ulusal Elektrik Mühendisliği Kongresi Bildiriler KitabıY. Özkazanç, M. DemireklerConference paperJune
1987
×

Publication details

General Information | Theses & Dissertations | Research Projects | Publications | Research Laboratories | Schedule of Graduate Thesis Defences and Seminars | Solar Power Station Data