BÖLÜM HAKKINDA
Misyon ve Vizyon
Bölüm programımızın misyon ve vizyonu, 2007 yılında bölüm çapında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri göz önüne alınarak ve yapılan akademik kurul toplantıları sonrasında 2007 yılında kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.

Misyon

  • Elektrik ve elektronik mühendisliğinin farklı alanlarında teknolojik ve bilimsel ilerlemelere katkıda bulunmak
  • En üst kalitede mühendisleri,
    • günümüz koşullarının gerektirdiği bilgi ve donanımla,
    • problem çözme ve analitik düşünme yetenekleri ile donatılmış olarak
    yetiştirmek
  • Mühendislik uygulamaları ile endüstri ile işbirliği yapıp ülkemizin teknoloji alanında ilerlemesine destek olmak

Vizyon

Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında en iyi elektrik ve elektronik mühendisliği programı olmak

Genel Tanıtım | Misyon ve Vizyon
Bölüm Yönetim Kadrosu | Bölüm Endüstri Kurulu | Araştırma, Eğitim ve Destek Laboratuvarları | Bilişim Servisleri
Bölüm Telefon Rehberi | Beytepe'ye Ulaşım Bilgileri | Yerleşke Haritası