EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2023-2024 Bahar dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE698 Özel Konular
357ELE699 Seminer0204
357ELE704 Optimizasyon30310Dr. Cenk Toker
357ELE707 Elektromanyetik Uyumluluk30310Dr. Birsen Saka
357ELE708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler30310Dr. Yakup Özkazanç
357ELE715 Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri30310Dr. Işık Çadırcı
357ELE719 Elektronikte Özel Konular30310Dr. Dinçer Gökcen
357ELE724 Elektromanyetik Dalga Kuramı II30310Dr. Feza Arıkan
357ELE729 Elektromanyetikte Özel Konular30310Dr. Onur Külçe
357ELE734 Sayısal İletişim II30310Dr. Emre Aktaş
357ELE736 Sezim ve Kestirim Kuramı30310Dr. Berkan Dülek
357ELE770 İstatistiksel Sinyal İşleme30310Dr. Barış Yüksekkaya
357ELE785 Sinir Ağları30310Dr. Atila Yılmaz
357ELE797 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık04230
357ELE798 Özel Konular
357ELE799 Seminer22320
Toplam:38164
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler