EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2023-2024 Güz dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE698 Özel Konular
357ELE699 Seminer0204
357ELE701 Doğrusal Sistem Kuramı130310Dr. Hüseyin Demircioğlu
357ELE709 Olasılık Kuramı ve Rasgele Süreçler130310Dr. Berkan Dülek
357ELE713 Anahtarlamalı Güç Kaynakları130310Dr. Işık Çadırcı
357ELE723 Elektromanyetik Dalga Kuramı I130310Dr. Feza Arıkan
357ELE726 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler30310Dr. Özlem Özgün
357ELE728 Anten Kuramı ve Analizi130310Dr. Birsen Saka
357ELE730 Sayısal İletişim I130310Dr. Cenk Toker
357ELE737 Bilişim Kuramının Temelleri130310Dr. Emre Aktaş
357ELE759 Denetimde Özel Konular30310Dr. İsmail Uyanık
357ELE773 Örüntü Tanıma130310Dr. S. Esen Yüksel
357ELE782 Optik Sistemler30310Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
357ELE787 Elektronik Harp30310Dr. Yakup Özkazanç
357ELE791 Bilgi Tabanlı Sistemler30310Dr. Derya Altunay
357ELE799 Seminer22320
FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği2025
Toplam:44159
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler