BÖLÜM HAKKINDA

Telekomünikasyon Eğitim Laboratuvarı

Telekomünikasyon Laboratuvarı gerek lisans gerekse lisansüstü seviyesinde eğitim ve araştırmalara destek vermektedir. Analog ve sayısal iletişim sistemleri üzerine araştırmalarda laboratuvardan faydalanılmaktadır. Lisans seviyesinde ELE 326 İletişim Kuramı Laboratuvarı I ve ELE 427 İletişim Kuramı Laboratuvarı II eğitimleri Telekomünikasyon Laboratuvarı’nda sağlanmaktadır. Bu uygulama derslerinde kapsanan konular aşağıda verilmiştir:

 • Fourier analizi ve analog filtreler
 • Analog kipleme yöntemlerine giriş
 • Genlik kipleme yöntemleri (Çift-yan bant kipleme (DSB), taşıyıcısı bastırılmış çift-yan bant kipleme (DSB-SC), tek-yan bant kipleme (SSB))
 • Frekans kipleme yöntemleri
 • Sayısal kipleme yöntemlerine giriş
 • Örnekleme ve geriçatım
 • Çoğullama yöntemleri: Zaman bölmeli çoğullama (TDM), frekans bölmeli çoğullama (FDM)
 • Vurum kipleme yöntemleri: Vurum genlik kipleme (PAM), vurum genişlik kipleme (PWM), vurum pozisyon kipleme (PPM)
 • Vurum kod kipleme yöntemleri: vurum kod kipleme (PCM), farksal vurum kod kipleme (DPCM), delta kipleme (DM)
 • Taban bant veri iletim yöntemleri: AMI, HDB3, CMI ve Manchester kodlama
 • Kaydırmalı anahtarlama yöntemleri: Genlik kaydırmalı anahtarlama (ASK), frekans kaydırmalı anahtarlama (FSK), faz kaydırmalı anahtarlama (PSK)
 • Analog ve sayısal iletişim sistemlerinde gürültü etkileri
 • İletişim sistemlerinde pratik hususlar: Süperhet alıcılar, stereo çoğullama, vurgu filtreleme, kanal çapraz-karışma, bant genişliği ihtiyaçları, semboller-arası girişim kanalları, göz diyagramları, veri karıştırma yöntemleri
Genel Tanıtım | Misyon ve Vizyon
Bölüm Yönetim Kadrosu | Bölüm Endüstri Kurulu | Araştırma, Eğitim ve Destek Laboratuvarları | Bilişim Servisleri
Bölüm Telefon Rehberi | Beytepe'ye Ulaşım Bilgileri