BÖLÜM HAKKINDA

İyonosfer Araştırma Laboratuvarı

İyonosfer Araştırmaları Laboratuarı (IAL), Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde 2006 yılında başlayan TÜBİTAK 109E055 projesinin eşliğinde ile kurulmuştur. IAL, IONOLAB çalışma grubunun 16 yıllık birikimini, geliştirdiği özgün algoritma ve teknikler ile sadece Türkiye’de değil tüm dünyada saygın bir konuma oturtmuştur.

IONOLAB, İyonküre katmanın yapısını, istatistiklerini ve haberleşme sinyallerine etkisini araştırmayı ve sorunlara çözümler getirmeyi hedefleyen bir araştırma grubudur.

http://www.ionolab.org sitesi laboratuvarın kendi web sitesi olup yapılan çalışmalara buradan erişilebilir.

Laboratuvar ekibi,

 • Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Harita Genel Komutanlığı

öğretim üyeleri ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden ve araştırmacılarından oluşmaktadır.

Labortatuvarın hedefi, disiplinlerarası bir bilgi ve araştırma platformu yaratarak iyonkürenin ve yere yakın uzayın bilimsel zorluklarını aşmaktır.

Çalışma Alanları:

 • Yön bağımlı, homojen olmayan ve zamanla değişen magnetoplazma içinde yayılım problemleri
 • Sönümlenmeli, zamanla değişen, çoklu yol kanallarında haberleşme
 • Kısa Dalga (KD) kanal karakterizasyonu ve Değişim İstatistikleri
 • KD Kanalları için Yön Bulma (YB) – Geliş Açısı (GA) Kestirimi
 • Yerküresel Konumlama Sistemi (YKS/GPS) verileri kullanılarak Toplam Elektron İçeriği (TEİ) kestirimi ve İyonkürenin uzaktan algılanması (IONOLAB-TEC ve IONOLAB-BIAS)
 • YKS-TEİ Haritalaması ve Değişim İstatistikleri
 • YKS-TEİ ile İyonkürenin 3 ve 4 boyutlu Tomografik görüntülenmesi
 • YKS-TEİ ile Deprem Öncülü araştırması

konularını içermektedir.

Bu araştırma temellerinde Avrupa Birliği COST 251, TÜBİTAK 105E171 ve TÜBİTAK 109E055 nolu projeler tamamlanmış; bir doktora, 10 yüksek lisans tezi yapılmıştır. Devam eden TÜBİTAK 110E296 projemizle beraber 20 öğrenciye burs sağlanmıştır. Bir doktora ve beş yüksek lisans tez çalışması sürmektedir.

Genel Tanıtım | Misyon ve Vizyon
Bölüm Yönetim Kadrosu | Bölüm Endüstri Kurulu | Araştırma, Eğitim ve Destek Laboratuvarları | Bilişim Servisleri
Bölüm Telefon Rehberi | Beytepe'ye Ulaşım Bilgileri | Yerleşke Haritası