BÖLÜM HAKKINDA

Biyomedikal Sistem ve Nörobilim Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar bünyesinde, hastane ve tıbbi merkezlerde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerin hem donanımsal hem de yazılımsal gereksinimleri ileilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Biyomedikal sistemler, elektrik, elektronik, mekatronik, biyokimyasal ve biyomühendislik uygulamaları yanında, biyomekanik, bilişimsel ve nanoteknoloji konularının tıbbi araç, gereç, malzeme ve ekipmanlarının geliştirilmesi için disiplinler arası bir çalışma felsefesi şart koşar. Bu laboratuvar bünyesinde şimdiye dek beyin araştırmaları, tıbbi görüntüleme, biyomedikal enstrümantasyon ve tıbbi bilişim konularında değişik araştırma, geliştirme, akademik yayın ve tez çalışmaları ortaya çıkaran çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir grup örnek aşağıda zaman sırasında verilmiştir:

fotogrametrik1 fotogrametrik2

İnsan beyninde oluşan elektriksel aktivite merkezlerinin belirlenmesi kaynak konumlaması (source localization) olarak adlandırılır. Bu konumlama işlemi sırasında beyin yüzeyinden gerilim ölçümleri alınır. Bu ölçümler yanında elektrotların kafa üzerindeki konumlarının da tam olarak sisteme verilmesi gereklidir. Elektrotların konumlarının belirlenmesi sistemdeki hata duyarlılığı nedeniyle kritiktir ve personelin becerisinden de etkilenir. Bu işlemi kolay, çabuk ve ekonomik yapabilmek için tek kameralı fotogrametrik ölçüm sistemi geliştirilmiş ve çalışır duruma getirilmiştir. Konuyla ilgili bilimsel yayın yapılmış ve televizyonlarda haber olarak yer almıştır.

Beyin yüzeyinde, EEG aktivitelerinin kesilmesi olarak gözlenen ve başlangıç noktası merkez olmaküzere yüzeyde yayıarak genişleyen bir alan meydana getiren Yayılan Korteks Depresyonu (Spreading Cortical Depression=SCD) konusu ile ilgili benzetim yazılımları geliştirilmiştir. Bu yazılımlar hem sıçan, hem de insan beyni geometrileri için uygulanmıştır. Bu konuda Almanya daki iki farklı Üniversite ile ortak çalışma yürütülmüştür.

En yaygın kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemi olarak kullanılan manyetik rezonans görüntüleme sistemi görüntüleri ile, fizyolojik görüntüleme yöntemi olan sintigrafi görüntülerinin birleştirilmesi ile ilgili tıbbi bilişim ana temasında çalışmalar yapılmıştır.

fuzyon1 fuzyon2

Darbeli (atımlı) manyetik alanların dokularla etkileşimini araştırmak ve tedaviye yardımcı cihaz geliştirmek amacıyla PEMF (Pulsed Electromagnetic Field) kullanan cihaz ve sistemler de geliştirilmektedir. Sözkonusu cihazlar diş hekimliği ana bilim dalında, implantların doku ile bağlaşmasının hızlandırılmasında ve diğer biyomedikal terapi cihazlarında kullanılabilmektedir.

Atımlı manyetik alanları oluşturan devre ve sistemler de yapılmış ve oluşturdukları çok düşük frekanslı (ELF) manyetik alan yoğunluklarının benzetim hesaplanması ile ilgili bitirme projeleri tamamlanmıştır.

karebobindevre karebobin_B_alani

Laboratuvarda bulunan cihazlardan örnekler

Tamamlanmış ileri düzey bilimsel araştırma projeleri ile satın alınmış olan bilgisayar destekli sayısal elektroansefalografi (EEG) cihazı, nörobilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

eeg1 eeg2

Elektronik devre imalat bölümünde, klasik komponentler ve SMD (yüzey montajı gerektiren eleman) malzemelerle devre kurulumu yapılmaktadır. Stoklarda geniş bir malzeme çeşitliliği vardır.

elektronikmasa

DC manyetik alan ölçümü için 0-3T aralığında ölçüm yapabilecek Gaussmetre ve (Dr. Uğur Baysal’a ait olan) üç boyutu konumlandırma tezgahı yer almaktadır.

gaussmetre

Elektromekanik işlerin laboratuvar bünyesinde kolayca gerçekleştirilmesini sağlamak için masa üstü torna, masaüstü freze ve kalem/uç bileme tezgahları bulunmaktadır.

tornafreze
Genel Tanıtım | Misyon ve Vizyon
Bölüm Yönetim Kadrosu | Bölüm Endüstri Kurulu | Araştırma, Eğitim ve Destek Laboratuvarları | Bilişim Servisleri
Bölüm Telefon Rehberi | Beytepe'ye Ulaşım Bilgileri