BÖLÜM HAKKINDA

Fotovoltaik Enerji Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar bünyesinde, güneş enerjisinden doğrudan elektrik elde edilmesi ile ilgili çalışmaların temeli olan fotovoltaik enerji araştırma ve uygulamaları yapılmaktadır. Genel olarak tez çalışmaları yürütülerek bilgi birikimi ve altyapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

fotovoltaik-lab-yilboyuFV

Yapılmış olan benzetim çalışmalarında, güneşin dünyanın belirli enleminde her metrekareye yıl boyunca aktaracağı toplam enerjinin kgerçekçi olarak kestirilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmiştir. Bu yazılımlarla fotovoltaik panellerin optimum yerleşim açılarının da hesaplanmasını içeren çeşitli programlar geliştirilmiştir.

fotovoltaik-lab-sekil1 fotovoltaik-lab-sekil2

Bunun yanında, 1MW ve üstü güneş santallarının tasarımı, projelendirilmesi konularında da ön çalışmalar, ev tipi güneş fırını geliştirilmesi gibi konularda yüksek lisans dersleri kapsamında ödev çalışmaları verilmektedir.

Laboratuvarda Bulunan Cihazlardan Örnekler

Yılın herhangi bir gününde güneşin yeryüzü ile yaptığı eğim (alfa) ve kuzey-güney doğrultusu ile yaptığı sapma (azimut) açısını ölçen cihaz, fotovoltaik göze karakteristiği (gerilim-akım) çıkarmak için kullanılan ışıklı tezgah laboratuvar bünyesinde geliştirilmiştir.

fotovoltaik-lab-VI_olcer1 fotovoltaik-lab-VI_olcer2

Deneysel çalışmalarda, laboratuvarda imal edilmiş 8W güneş paneli kullanılmaktadır.

fotovoltaik-lab-ilkpanel8W

Elektronik devre imalat bölümünde, klasik komponentler ve SMD (yüzey montajı gerektiren eleman) malzemelerle devre kurulumu yapılmaktadır. Stoklarda geniş bir malzeme çeşitliliği vardır.

fotovoltaik-lab-elektronikmasa

Elektromekanik işlerin laboratuvar bünyesinde kolayca gerçekleştirilmesini sağlamak için masa üstü torna, masaüstü freze ve kalem/uç bileme tezgahları bulunmaktadır.

fotovoltaik-lab-tornafreze
Genel Tanıtım | Misyon ve Vizyon
Bölüm Yönetim Kadrosu | Bölüm Endüstri Kurulu | Araştırma, Eğitim ve Destek Laboratuvarları | Bilişim Servisleri
Bölüm Telefon Rehberi | Beytepe'ye Ulaşım Bilgileri | Yerleşke Haritası