ARAŞTIRMA
Genel Bilgiler

Bölümümüzde elektrik güç sistemleri, güç elektroniği, kontrol sistemleri, elektromanyetik, telekomünikasyon, VLSI tasarım, mikrodalga ve antenler, biyomedikal mühendislik, sayısal sinyal işleme vb. birçok alanda çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalar birçok saygın ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmakta, bilimsel toplantılarda sunulmaktadır. Öğretim üyelerimiz IEEE ve IEE başta olmak üzere dünyanın en saygın mesleki kuruluşlarında yayın hakemliği yapmakta, ulusal ve uluslararası birçok toplantı ve konferansın organizasyonunda bulunmaktadır.

Avrupa Birliği'nin bünyesinde yer alan bir COST projesinin de ev sahipliğini yapmış olan bölümümüzde aynı zamanda TÜBİTAK ve diğer üniversiteler ile de çeşitli alanlarda ortak araştırma projeleri yürütülmektedir.

Bunların yanında, yüksek lisans ve doktora öğrencilermiz de yaptıkları yayın ve tezlerle bölümümüzdeki araştırma faaliyetlerine geniş katkılarda bulunmaktadırlar.

Yandaki bağlantıları tıklayarak bölümümüzde biten ve halen devam etmekte olan tez ve projeler ile yapılmış yayınlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, bu çalışmaların yıllara göre dağılımlarının oluşturduğu istatistiksel verileri görebilirsiniz.

Bölümümüzde yayın, proje ve tezlerin tutulduğu bir veritabanı sistemimiz bulunmaktadır.

Veriler hem merkezi olarak hem de öğretim üyelerinin kendileri tarafından dinamik olarak güncellenmektedir.

Bu verilere ait istatistiklere ulaşabilir veya bunlar üzerinde detaylı sorgulama yapabilirsiniz.

Bilimsel Yayınlar
Makale541
Konferans bildirisi1070
Kitap bölümü18
Teknik rapor11
Araştırma yazısı1
Kitap4
Kitap çevirisi2
Diğer8
Toplam: 1655
Tezler
MSc Tezi603
PhD Tezi57
Toplam: 660
Projeler
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi49
TÜBİTAK48
Diğer ulusal kurum4
Yurtdışı akademik5
Özel Sektör20
Kamu10
Kamu+Özel Sektör8
Yurtdışı özel sektör2
Askeri4
Yurtdışı devlet2
Avrupa Birliği1
Toplam: 153

Yukarıdaki veriler veritabanımızla birlikte dinamik olarak güncellenmektedir.

Genel Bilgiler | Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri | Bilimsel Araştırma Projeleri | Bilimsel Yayınlar | Araştırma Laboratuvarları | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Güneş Enerjisi Santrali Verileri