ARAŞTIRMA
Araştırma Laboratuvarları

Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Nümerik Elektromanyetik Araştırma Laboratuvarı

Nümerik Elektromanyetik Laboratuvarı’nda devre tasarımı ve bu devrelerle ilgili simülasyonlar yapabilen özel yazılımlar bulunmaktadır. Laboratuvardan lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.

Denetim Sistemleri Araştırma Laboratuvarı

Denetim Sistemleri Araştırma Laboratuvarı'nda, bölümümüzde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenciler tezleri kapsamında deney ve çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Pratik uygulamaların yapılabileceği, tümü bilgisayar denetimli farklı deney düzenekleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanan Amira firmasına ait setlerdir.

Biyomedikal Sistem ve Nörobilim Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar bünyesinde, hastane ve tıbbi merkezlerde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerin hem donanımsal hem de yazılımsal gereksinimleri ileilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Fotovoltaik Enerji Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvar bünyesinde, güneş enerjisinden doğrudan elektrik elde edilmesi ile ilgili çalışmaların temeli olan fotovoltaik enerji araştırma ve uygulamaları yapılmaktadır. Genel olarak tez çalışmaları yürütülerek bilgi birikimi ve altyapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Medikal Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı

Medikal Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı özellikle tıbbi alanda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamalarında mühendislik yaklaşım ve çözümlemeleri ortaya koymaktadır. Laboratuarın stratejik amacı özellikle tıp alanındaki bilimsel problemlerin uygulama ve tasarım beklentilerine odaklanarak, tıp ve elektronik araştırma alanlarındaki bağı eğitim, tasarım, yenilik ve bilimsel anlamda güçlendirmektir.

İyonosfer Araştırma Laboratuvarı

İyonosfer Araştırmaları Laboratuarı (IAL), Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde 2006 yılında başlayan TÜBİTAK 109E055 projesinin eşliğinde ile kurulmuştur. IAL, IONOLAB çalışma grubunun 16 yıllık birikimini, geliştirdiği özgün algoritma ve teknikler ile sadece Türkiye’de değil tüm dünyada saygın bir konuma oturtmuştur.

Güç Elektroniği Araştırma Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Biyomedikal Araştırma Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Elektromanyetik Araştırma Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Kablosuz Haberleşme Araştırma Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Mitsubishi Robotik ve Otomasyon Laboratuvarı

Bu birimin bilgileri derlenme aşamasındadır. Yakın zamanda bu sayfada birim hakkında daha detaylı bilgiler bulabileceksiniz.

Genel Bilgiler | Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri | Bilimsel Araştırma Projeleri | Bilimsel Yayınlar | Araştırma Laboratuvarları | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi