EĞİTİM
Genel Bilgiler

Lisans Düzeyi

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı 1974 yılında başlamış ve ilk mezununu 1978 yılında vermiştir.

Lisans programı 1 Ekim 2014 itibariyle uluslararası akreditasyon kuruluşu ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edilmiştir.

Öğrenciler ilk üç yıl Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temellerini oluşturan alanlarda dersler almakta, son yılda ise seçmeli dersler ile kendi belirlediği konularda uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar. Kuramsal derslerde konunun kuramsal altyapısı ve temelleri öğretilmekte, bu dersleri destekleyen laboratuvar derslerinde ise öğrencilerimiz öğrendiği bilgileri bire bir uygulama fırsatı bulmaktadır.

Bölümün eğitim dili İngilizce'dir. İngilizce yeterlik sınavını aşamayan öğrenciler bölümümüzde okumaya başlamadan önce hazırlık sınıfına devam etmektedirler.

Programla ilgili daha detaylı bilgiler için Hacettepe Üniversitesi Ders Kataloğu / AKTS Bilgi Paketi sitesine başvurulabilir:

Lisansüstü Düzeyi

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1976 yılında lisansüstü eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları halen Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı altında açılmaktadır.

Bu programlarda kayıtlı öğrenciler, Sinyal İşleme, Haberleşme, Elektromanyetik Kuramı ve Mikrodalga, Kontrol Kuramı, Elektrik Makinaları ve Elektrik Tesisleri alanları başta olmak üzere Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin ilgilendiği pek çok alandan, uzmanlaşmak istediği alanı seçerek eğitimini sürdürme olanağına sahiptir. Öğrenciler yüksek lisans eğitimleri boyunca, seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin denetiminde tez çalışması yapmaktadır.

Program dili Türkçe'dir, ancak öğrenciler programa kabul edilebilmek için bir İngilizce seviye tespit sınavından belirlenen eşiği aşmak durumundadır.

Programlarla ilgili daha detaylı bilgiler için Hacettepe Üniversitesi Ders Kataloğu / AKTS Bilgi Paketi sitesine başvurulabilir:

Programa başvuru tarihleri, ilanlar ve kayıt için gereken işlemlerin tümüne Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden ulaşılabilir.

Lisans dersi sayıları
Tanımlı
Teorik ders40
Laboratuvar dersi19
Servis dersi3
Proje dersi2
Staj dersi2
Toplam:66
Lisansüstü dersi sayıları
Tanımlı
Teorik ders49
Seminer1
Master tezi1
Doktora yeterlik1
Doktora tezi2
Toplam:54
Güncel kayıtlı öğrenci ve mezun sayıları
Lisans Yüksek lisans Doktora
Kayıtlı okuyan 608 200 43
Mezun 3170 626 64
Son 10 yılda kaydolan lisans düzeyi öğrenci ve mezun sayıları
YılKaydolanMezun
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Yukarıdaki veriler veritabanımızla birlikte dinamik olarak güncellenmektedir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler