EĞİTİM
Ders Detayı

BEB650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
BEB650 - Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 2 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Uzaktan Eğitim
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Diğer: Karma öğretim (Yüz yüze ve İnternet tabanlı Öğretim)
Dersin amacı : Öğrencilere bir yaşam becerisi olarak Bilgi Teknolojileri (BT) becerileri ile BT'nin ana kavramlarına sahip olarak kişisel bilgisayar kullanımında yetkinlik kazandırmaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : 1. Bilgisayar ve bilişim kavramlarının temellerini açıklar. 2. Bilgisayarı kullanır ve yönetir. 3. Kelime işlemci uygulamasını anlar ve uygulamayı kullanarak dökümanlar oluşturur. 4. Hesap çizelgelerinin yapısını anlar ve değişik uygulamalar yapar. 5. Veritabanı içeriğini anlar ve kullanır. 6. Sunum yazılımını kullanır. 7. Elektronik posta ve web tarama uygulamalarını kullanır.
Dersin içeriği : 1. Bilgi Teknolojisi kavramı 2. Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek 3. Kelime İşlemci 4 .Hesap Çizelgesi 5. Veri Tabanları 6. Sunum 7. Bilgi ve İletişim
Kaynaklar : www.ecdl.hacettepe.edu.tr
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 1.1. Donanım 1.1.1 Kavramlar 1.1.2 Bilgisayar Performansı 1.1.3 Bellek ve Depolama 1.1.4 Giriş, Çıkış Birimleri1.2 Yazılım 1.2.1 Kavramlar1.3 Ağlar 1.3.1 Ağ Türleri 1.3.2 Veri Aktarımı
2 1.4 Gündelik Yaşamda Bil. ve İlet. Teknolojileri 1.4.1 Elektronik Dünya 1.4.2 İletişim 1.4.3 Sanal Toplu. 1.4.4 Sağlık 1.4.5 Çevre1.5. Güvenlik 1.5.1 Kimlik/K. Doğrulama 1.5.2 Veri Güven. 1.5.3 Virüsler1.6 Hukuk 1.6.1 Telif Hakkı 1.6.2 Veri Koruma
3 2.1 İşletim Sistemi 2.1.1 İlk aşamalar 2.1.2 Kurulum 2.1.3 Simgelerle Çalışma 2.1.4 Pencereleri Kul. 2.2 Dosya Yön. 2.2.1 Kavramlar 2.2.2 Dosyalar ve Klasörler 2.2.3 Dosyalarla Çalışma 2.2.4 Kopyalama, Taşıma 2.2.5 Silme, Geri Dönüş. 2.2.6 Arama
4 2.3 Yardımcı Uygulamalar 2.3.1 Dosya Sıkıştırma 2.3.2 Anti-Virus2.4 Yazdırma Yönetimi 2.4.1 Yazdırma Seçenekleri 2.4.2 Yazdırma
5 3.1 Uygulamayı Kullanma 3.1.1 Belgelerle Çalışma 3.1.2 Verimliliği Arttırma3.2 Belge Oluşturma 3.2.1 Metin Girişi 3.2.2 Seçme, Değiştirme3.3 Biçimlendirme 3.3.1 Metin 3.3.2 Paragraf 3.3.3 Stiller
6 3.4 Nesneler 3.4.1 Tablo Oluşturma 3.4.2 Tablo Biçimlendirme 3.4.3 Grafiksel Nesneler3.5 Posta Birleştirme 3.5.1 Hazırlık 3.5.2 Çıktılar3.6 Çıktıların Hazırlanması 3.6.1 Kurulum 3.6.2 Kontrol ve Yazdırma
7 Ara sınav 4.1 Uyg. Kulllan. 4.1.1 Çalışma Yapraklarıyla Çalışma 4.1.2 Verimliliği Arttırma4.2 Hücreler 4.2.1 Ekleme, Seçme 4.2.2 Değiştirme, Sıralama 4.2.3 Kopya., Taşı., Sil. 4.3 Çalış.Yaprak. Yönet. 4.3.1 Satırlar ve Sütunlar 4.3.2 Çalış. Yaprak.
8 4.4 Formüller ve Fonk. 4.4.1 Aritmetik For. 4.4.2 Fonk. (İşlevler)4.5 Biçim. 4.5.1 Sayılar/Tarihler 4.5.2 İçerikler 4.5.3 Hizalama, kenarlık efektleri4.6 Grafikler 4.6.1 Oluşturma 4.6.2 Düzen.4.7 Çıktıların Hazırlan. 4.7.1 Kur. 4.7.2 Kont. ve Yazdır.
9 5.1 Veritabanlarını Anlama 5.1.1 Anahtar Kavramlar 5.1.2 Veritabanı Organizasyonu 5.1.3 İlişkiler 5.1.4 İşlem5.2 Uygulamayı Kullanma 5.2.1 Veritabanlarıyla Çalışmak 5.2.2 Ana Görevler5.3 Tablolar 5.3.1 Kayıtlar 5.3.2 Tasarım
10 5.4 Bilgiyi Çağırma 5.4.1 Genel işlemler 5.4.2 Sorgular5.5 Nesneler 5.5.1 Formlar5.6 Çıktılar 5.6.1 Raporlar, Veri Çıktısı 5.6.2 Yazdırma
11 6.1. Uygulamayı Kullanmak 6.1.1. Sunumlar ile çalışmak 6.1.2. Verimliliği arttırmak6.2. Sunum Geliştirmek 6.2.1. Sunum Görünümleri 6.2.2. Slaytlar 6.2.3. Asıl Slayt6.3. Metin 6.3.1. Metinler ile çalışmak 6.3.2. Biçim 6.3.3. Listeler 6.3.4. Tablolar
12 6.4. Grafikler 6.4.1. Grafikleri Kullanmak 6.4.2. Kuruluş Şemaları6.5. Grafik Nesneleri 6.5.1. Eklemek, Kullanmak 6.5.2. Çizim6.6. Çıktıları Hazırlamak 6.6.1. Hazırlık 6.6.2. Kontrol ve Sunum
13 7.1 İnternet 7.1.1 Kavramlar/ Terimler 7.1.2 Güvenlik Konuları7.2 Web Tarayıcısı Kul. 7.2.1 Temel Tarama 7.2.2 Ayarlar 7.2.3 Gezinim 7.2.4 Yer İmler7.3 Web'i Kul. 7.3.1 Formlar 7.3.2 Arama7.4 Web Çıktıları 7.4.1 Dosya Kaydet. 7.4.2 Hazırlık ve Yaz.
14 7.5 Elektronik İletişim 7.5.1 Kavramlar/ Terimler 7.5.2 Güvenlik Konuları 7.5.3 E-posta Teorisi7.6 E-posta Kullanma 7.6.1 E-posya Gönderme 7.6.2 E-posta Alma 7.6.3 Verimliliği Arttırmak7.7 E-posta Yönetimi 7.7.1 Düzenleme 7.7.2 Adres Defteri
15 Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 7 3 21
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 0 0 0
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel sınava hazırlanma süresi 1 5 5
Toplam iş yükü 23 16 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler