EĞİTİM
Ders Detayı

ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: "ELE 122 Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı" dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersin ilk amacı öğrencinin programlamaya giriş bilgileri ile donanmasıdır. Öğrenci bir sorun ile karşılaştığında, bu sorunu yüksek seviye programlama ile çözebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun için program analiz ve çözümleme, program yazabilme ve bir sonuca farklı yollardan erişebilme, verimli program yazma, yazılan programın dokümantasyonun anlaşılır ve kurallara uygun olması, program yazıldıktan sonra programın taranıp hata ayıklanabilmesinin yapılması ve mümkün olduğunca modüler bir yazılım oluşturma yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. İlerleyen bölümlerde genel anlamda veri yapılarının anlatılması ile öğrencinin veri yapılarını kullanması sağlanmakta ve öğrenci bu tarz programlama yöntemleri ile tanıştırılmaktadır. Derste yapısal programlamanın temel taşları verilmeye çalışılmaktadır ve bununla ilgili olarak C programlama dilinde örnekler verilmektedir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Yüksek seviye bir programlama dili öğrenmiş olur, Karşılaştığı bir problemi bilgisayar problemi olarak modeller, Kurduğu problemi hangi algoritmalar ve programlama teknikleri ile çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir.
Dersin içeriği : Program formları ve C program yapısı. Veri okuma ve depolama. Karar ağaçları. Giriş ve çıkış özellikleri. Program analizi. Problem çözümleme. Algoritmaların program olarak uygulanması. Programlardan hata ayıklama. Altyordamlar. Kontrol yapıları. Karar verme yapıları. İfadeler, karakter dizileri, hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri. Döngü ve iç-içe döngü yapıları. Diziler ve indisler. Formatlı çıkış ve dosyalar. Veri türleri, saklama kavramı ve dinamik veri yapıları. Özyineleme. Diziler ve göstergeçler. İşlev göstergeçleri. Argüman olarak işlevler. Bağlı liste ve ikili ağaç yapısı
Kaynaklar : Deitel P, Deitel H., C How to Program, Pearson.; Hanley J, Koffman E.,Problem Solving and Program Design in C, Pearson.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Program formları ve C program yapısı.
2 Karar ağaçları. Giriş ve çıkış özellikleri. Program analizi. Problem çözümleme.
3 Algoritmaların program olarak uygulanması. Programlardan hata ayıklama.
4 Altyordamlar. Kontrol yapıları.
5 Karar verme yapıları. İfadeler, karakter dizileri, hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri.
6 Döngü ve iç-içe döngü yapıları.
7 Diziler ve indisler. Formatlı çıkış ve dosyalar.
8 Ara sınav
9 Veri türleri, saklama kavramı ve dinamik veri yapıları.
10 Özyineleme
11 Diziler ve göstergeçler.
12 İşlev göstergeçleri.
13 İşlev göstergeçleri.
14 Bağlı liste ve ikili ağaç yapısı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 6 3 18
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 36 59 152
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler