EĞİTİM
Ders Detayı

ELE220 - Devre Kuramı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE220 - Devre Kuramı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE203
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı öğrencilere, zamana bağlı değişken tepkiye sahip devrelerin matematiksel olarak modellenmesini, bu modellerin analiz edilmesini ve bu tür devrelerde güç analizini öğretmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Direncin yanı sıra kapasitör ve indüktör içeren dinamik devreleri, uzay durum denklemleri kullanarak modelleme ve analiz etmeyi öğretmek Laplace dönüşümünü ve direncin yanı sıra kapasitör ve indüktör içeren dinamik devreleri Laplace dönüşümü kullanarak modellemeyi, analiz etmeyi öğretmek Transfer fonksiyon konseptini ve elektriksel devrelerin çıkışını katlamalı (konvolüsyon) integral ile bulmayı öğretmek Frekans seçici devreleri modelleme ve tasarlamayı ve bunun yanında frekans seçici devrelerin Bode diagramlarını çizmeyi öğretmek İşlemsel yükselteçler kullanarak aktif filtre devreleri tasarlamayı öğretmek
Dersin içeriği : 1. AC ve DC Çözümleme yöntemlerinin gözden geçirilmesi, 2. Uzay-Durum Denklemleri- Modelleme ve Zaman Kipi Çözümlemesi, 3. Laplace dönüşümüne giriş, 4. Devre analizinde Laplace dönüşümü, 5. Frekans seçici devrelere giriş, 6. Aktif filtre devreleri.
Kaynaklar : [1] J.W. Nilsson ve S.A. Riedel, Electric Circuits, 9. baskı, Pearson, Prentice Hall, 2011; [2] L.O. Chua, C.A. Desoer, E.S. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits, McGraw Hill, 1987; [3] C.A. Desoer, E.S. Kuh, Basic Circuit Theory, McGraw Hill, 1969; [4] R.Dorf, J.A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 3. baskı, John Wiley, 1996; [5] W.H. Hayt, J.E. Kimmerly, Engineering Circuit Analysis, 5.baskı, Mc.Graw Hill, 1993; [6] D.E. Scott, An Introduction to Circuit Analysis: A System Approach, McGraw Hill, 1987; [7] R.E. Scott, M.W. Essigman, Linear Circuits, Addison Wesley
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 AC ve DC Çözümleme yöntemlerinin gözden geçirilmesi
2 Uzay-Durum Denklemleri
3 Uzay-Durum Denklemleri- Modelleme ve Zaman Kipi Çözümlemesi
4 Laplace dönüşümüne giriş
5 Laplace dönüşümüne giriş
6 Devre analizinde Laplace dönüşümü
7 Devre analizinde Laplace dönüşümü
8 Devre analizinde Laplace dönüşümü
9 Devre analizinde Laplace dönüşümü
10 Ara sınav
11 Frekans seçici devrelere giriş
12 Frekans seçici devrelere giriş
13 Aktif filtre devreleri
14 Aktif filtre devreleri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 4 52
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel sınava hazırlanma süresi 1 28 28
Toplam iş yükü 30 49 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler