EĞİTİM
Ders Detayı

ELE226 - Devre Kuramı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Şölen Kumbay Yıldız Ders sorumlusu 21
Prof.Dr. Atila Yılmaz Ders sorumlusu 22
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Çarşamba, 08:40 - 11:30, E7
22 Çarşamba, 09:40 - 12:30, E1

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE226 - Devre Kuramı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 4
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE203
Eşzamanlı ders(ler) : ELE228
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı öğrencilere, zamana bağlı değişken tepkiye sahip devrelerin matematiksel olarak modellenmesini, bu modellerin analiz edilmesini ve bu tür devrelerde güç analizini öğretmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : 1. Dengeli üç fazlı devreleri ve güç hesaplarını öğretmek 2. Laplace dönüşümünü ve direncin yanı sıra kapasitör ve indüktör içeren dinamik devreleri Laplace dönüşümü kullanarak modellemeyi, analiz etmeyi öğretmek 3. Aktarım işlevi konseptini ve elektriksel devrelerin çıkışını evrişim (konvolüsyon) integrali ile bulmayı öğretmek 4. Frekans seçici devreleri modelleme ve tasarlamayı ve bunun yanında frekans seçici devrelerin Bode diyagramlarını çizmeyi öğretmek 5. İşlemsel yükselteçler kullanarak aktif filtre devreleri tasarlamayı öğretmek
Dersin içeriği : 1. Dengeli Üç Fazlı Devreler, 2. Laplace Dönüşümüne Giriş, 3. Devre Analizinde Laplace Dönüşümü, 4. Frekans Seçici Devreler, 5. Bode Diyagramları, 6. Aktif Filtre Devreleri.
Kaynaklar : J.W. Nilsson ve S.A. Riedel, Electric Circuits, 11. baskı, Pearson, 2020 J. D. Irwin ve R. M. Nelms, Basic Engineering Circuit Analysis, 12. Baskı, 2020.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Dengeli Üç Fazlı Devreler
2 Dengeli Üç Fazlı Devrelerde Güç Hesapları
3 Laplace Dönüşümü, İşlevsel ve İşlemsel Dönüşümler
4 Ters Laplace Dönüşümü, Kutup ve Sıfırlar, Başlangıç ve Son Değer Kuramları
5 Devre Analizinde Laplace Dönüşümü (s Bölgesinde Devre Elemanları, Devre Analiz Teknikleri)
6 Devre Analizinde Laplace Dönüşümü (Eşdeğer Devreler, Süperpozisyon), Aktarım İşlevi
7 Ara Sınav
8 Evrişim İntegrali, Hafıza ve Ağırlıklandırma
9 Devre Analizinde Dürtü Fonksiyonu
10 Frekans Seçici Devreler (Alçak Geçiren ve Yüksek Geçiren Filtreler)
11 Frekans Seçici Devreler (Bant Geçiren ve Bant Durduran Filtreler)
12 Bode Diyagramları
13 Ara Sınav
14 Aktif Filtre Devreleri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 12 3 36
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 22 22
Toplam iş yükü 29 38 120
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler