EĞİTİM
Ders Detayı

ELE228 - Devreler ve Sistemler için Programlama

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Şölen Kumbay Yıldız Ders sorumlusu 21-28
Emre Efendi Asistan 21-28
Alperen Berber Asistan 21-28
ELE228 - Devreler ve Sistemler için Programlama
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE226
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri :
Dersin amacı : Bu ders, tercih edilen profesyonel programlama dili kullanılarak çeşitli programlama uygulamaları altında programlama becerilerini geliştirmek ve Devre Teorisi II ders içeriğinin temelini anlamak için bir ortam sağlar. Konular, üç fazlı devreler, Laplace dönüşümü, dürtü yanıtı, evrişim integrali ve pasif filtre uygulamalarını içerir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci 1. Programlama ortamını öğrenir 2. Programlama becerilerini geliştirir 3. Bir programlama platformunda bir sistemi modeller 4. Çözümlere yönelik ilgili kodları kullanır. 5. Sonuçları ELE226 ders materyallerinin sunduğu çözümlerle karşılaştırarak yorumlar.
Dersin içeriği : Yazılım ortamı araçları. Yazılım ortamında dengeli üç fazlı devreler. Yazılım ortamında devre analizinde Laplace dönüşümü. Yazılım ortamında ters Laplace dönüşümü. Aktarım işlevlerinin oluşturulması: Yazılım ortamında sıfır kutup çizimleri. Yazılım ortamında sistem analizi için dürtü yanıtı kullanımı. Yazılım ortamında devre analizinde evrişim integrali kullanımı. Yazılım ortamında programlama destekli pasif filtre tasarımı.
Kaynaklar :
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Bilimsel Programlamaya Giriş
2 Yazılım Platformu Araçları
3 Dengeli Üç Fazlı Devreler için Deney 1- Ödev 1 için ön çalışma
4 Deney 1 (Laboratuvarda)
5 Laplace Dönüşümü ve Ters Laplace Dönüşümü için Deney 2- Ödev 2 ön çalışması
6 Deney 2 (Laboratuvarda)
7 Deney 3- Ödev 3 için Transfer Fonksiyonlarını kullanmak için ön çalışma
8 Deney 3 (Laboratuvarda)
9 Deney 4-Dürtü Tepkisi için Ödev 4 için ön çalışma
10 Deney 4 (Laboratuvarda)
11 Deney 5- Evrişim İntegralleri için Ödev 5 için ön çalışma
12 Deney 5 (Laboratuvarda)
13 Deney 6- Pasif Filtre Tasarımı Ödev 6 için ön çalışma
14 Deney 6 (Laboratuvarda)
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 6 40
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 3 18
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 6 4 24
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 15 15
Toplam iş yükü 13 22 57
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler