EĞİTİM
Ders Detayı

ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Uğur Baysal Ders sorumlusu 01
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Tüm şubeler Çarşamba, 09:40 - 12:30, E6
Çarşamba, 13:40 - 16:30, E6

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE225
Eşzamanlı ders(ler) : ELE338
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE338 MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ ve PROGRAMLAMASI LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Mikroişlemci mimarinin genel hatlarını öğretmek ve tarihsel gelisimini sunmak Seçilen mikroislemci mimarisini ve isleyisini genel hatları ile anlatmak ve bununla ilintili olarak veri yollarının detaylandırılmasını yapmak. Bu veri yollarının anlattıktan sonra bu yollar üzerinden belleklerin nasıl bağlanabileceğini aktarmak. Bununla öğrenci bir mikroislemciye hafıza birimini nasıl entegre edeceğini öğrenmis olacaktır. Sonrasında giris çıkıs birimlerini işlemciye bağlamak gelmektedir. Tüm bu donanımın tasarlanmasından sonra öğrenciden bu donanıma yönelik alt ve üst seviyede düzeyde programlama yazması amaçlanmaktadır. Kesmeler ve sorgulama yöntemlerinin farklarını öğrenmiş olacaktır. Öğrenci bilgisayar ortamında yazdığı kodları deneme imkanına sahip olacaktır. Çevre birimlerinin örneğin bir A/D çeviricinin işlemciye entegrasyonu takip eden konular arasındadır. Ayrıca kesmeye yönelik birimler ve zamanlayıcılar da entegre edilecektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Assembly ve yüksek seviyede programlamaya yönelik çalışmalar yapar Karşılaştığı bir problemi bir mikroişlemciye uygun bir şekilde donanımsal ve yazılımsal olarak çözer Mühendislik eğitiminde ve sonrasında ihtiyaç duyacağı tasarım araçlarını tanır.
Dersin içeriği : Mikroişleyiciler ve mikrobilgisayarlara giriş. İşlemcilerin mimarisi ve işleyişi. Bellek bağlama. G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması. Belleğe haritalanmıs ve doğrudan G/Ç. Derleyici ve dil yapısı. Komut seti, komutların yapısal özellikleri, sınıflandırması ve kullanımı. Farklı komutlarla programlama. Yığıt ve altyordamlar. Aritmetik işlemler ve çokduyarlıklı aritmetik. Kesme islemleri ve kullanımı. Veri dönüstürücülerin bağlanması. Seri G/Ç ve veri iletisimi. Tuş takımı göstergelerin bağlanması Programlanabilir arabirim yongaları. Çok amaçlı programlanabilir çevrebirim arabağlantıları. Programlanabilir aralık ölçüsü ve zamanlayıcısı. Programlanabilir kesilme denetleyicisi. Doğrudan bellek erişimi (DMA) ve DMA denetleyicisi.
Kaynaklar : Brey B., The Intel Microprocessors, Prentice Hall,; Mazidi & Mazidi, The 80x86 IBM PC and Compatible Computers, Prentice Hall ; Antonakos J., An Introduction to the Intel Family of Microprocessors, Prentice Hall; Triebel and Singh, The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications, Prentice Hall; Irvine K., Assembly Language for Intel Based Computers, Prentice Hall; Thomas B.,Computer Architecture and Logic Design, McGraw Hill
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Mikroişleyiciler ve mikrobilgisayarlara giriş. İşlemcilerin mimarisi ve işleyişi.
2 Bellek bağlama.G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması.
3 Belleğe haritalanmıs ve doğrudan G/Ç.Derleyici ve dil yapısı.
4 Komut seti, komutların yapısal özellikleri, sınıflandırması ve kullanımı. Farklı komutlarla programlama.
5 Yığıt ve altyordamlar.
6 Aritmetik işlemler ve çokduyarlıklı aritmetik.
7 Kesme islemleri ve kullanımı.
8 Arasınav
9 Veri dönüstürücülerin bağlanması.Seri G/Ç ve veri iletisimi.
10 Tuş takımı göstergelerin bağlanması. Programlanabilir arabirim yongaları.
11 Çok amaçlı programlanabilir çevrebirim arabağlantıları.
12 Programlanabilir aralık ölçüsü ve zamanlayıcısı.
13 Programlanabilir kesilme denetleyicisi.
14 Doğrudan bellek erişimi (DMA) ve DMA denetleyicisi.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 2 28
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 14 2 28
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 44 57 148
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler