EĞİTİM
Ders Detayı

ELE338 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Ali Ziya Alkar Ders sorumlusu 21-28
Prof.Dr. Uğur Baysal Ders sorumlusu 21-28
Arş.Gör. Onurcan Yılmaz Asistan 21-28
Arş.Gör. Ekin Doğan Asistan 21-28
ELE338 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE336
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Diğer: ELE336 MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ VE PROGRAMLAMASI dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Intel tabanlı mikroişlemci eğitim seti kullanılarak bu mimari ve işleyisi ile ilgili uygulama geliştirilmesi. Eğitim seti üzerinde bulunan 8086, hafıza ve çevre birimlerinin bir bütün olarak çalısma esaslarını incelemek. Bu birimlerle ilgili mikroişlemci dersinde anlatılan bilgilerin pekişmesi için uygulama gelistirmek. Gerçekleştirilen uygulamalar, hem bu birimlerin nasıl kullanılacağını kavramaya hem de yüksek seviye ve assembly dilinin kullanımını geliştirmeye yöneliktir. Kullanılan eğitim setleri bilgisayar destekli olduğundan yüksek seviye yazılmış programların eğitim setine nasıl yükleneceği, çalıstırılacağı ve gerekirse program akışlarının kontrol edilmesi, bu dersin kapsamı ve hedefleri arasında yer almaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Assembly ve yüksek seviyede programlamaya yönelik çalışmalar yapar, Karşılaştığı bir problemi bir mikroişlemciye uygun bir şekilde donanımsal ve yazılımsal olarak çözer, Mühendislik eğitiminde ve sonrasında ihtiyaç duyacağı tasarım araçlarını tanır.
Dersin içeriği : İşlemcilerin mimarisi ve işleyişi, bellek bağlama, G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması, belleğe haritalanmış ve doğrudan G/Ç, derleyici ve dil yapısı komut seti, komutların yapısal özellikleri, sınıflandırması ve kullanımı konularında uygulamalar, farklı komutlarla programlama, yığıt ve altyordamlar, kesme işlemleri ve kullanımı, tuş takımı göstergelerin bağlanması, programlanabilir arabirim yongaları ve çevre birimler üzerine uygulamalar.
Kaynaklar : Brey B., The Intel Microprocessors, Prentice Hall,; Mazidi & Mazidi, The 80x86 IBM PC and Compatible Computers, Prentice Hall ; Antonakos J., An Introduction to the Intel Family of Microprocessors, Prentice Hall; Triebel and Singh, The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications, Prentice Hall; Irvine, Assembly Language for Intel Based Computers, Prentice Hall; Thomas B.,Computer Architecture and Logic Design, McGraw Hill
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Ön hazırlık
2 Ön hazırlık
3 Ön hazırlık
4 Mikroişleyiciler ve mikrobilgisayarlar tanıtım, Bellek bağlama uygulamaları
5 G/Ç (Giriş ve Çıkış) birimlerinin bağlanması uygulaması, Belleğe haritalanmış ve doğrudan G/Ç.
6 Mantık İşlemleri ve Gecikmeler
7 Arasınav
8 Yığıt ve altyordamlar uygulamalar
9 Ön hazırlık
10 Ön hazırlık
11 Aritmetik işlemler uygulamalar, çokduyarlıklı aritmetik uygulamalar
12 Ön hazırlık
13 Ön hazırlık
14 Kesme islemleri ve kullanımı, Veri dönüştürücülerin bağlanması.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 1 5
Laboratuar 6 20
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 7 5
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 4 24
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 7 1 7
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 7 2 14
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 22 22 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler