EĞİTİM
Ders Detayı

ELE365 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE365 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE361
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Diğer: ELE361 ELEKTRİK MAKİNALARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu derste, Elektrik Makinaları Laboratuvarı'nda yapılan manyetik devreler, transformatörler ve elektrik makineleri (DA makineler) deneyleri ile öğrencilerin pratik bilgiler edinmesini amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci AA devrelerde güç ölçümünü bilir, Manyetik devrelerde B-H (histerezis) karakteristiğini çıkarmayı ve çekirdek kayıplarını hesaplamayı öğrenir, Transformatör kararlı durum eşdeğer devre parametrelerini deneysel testlerle bulabilir ve performans parametrelerini hesaplayabilir, DA jeneratölerin çalışma karakteristiklerini bilir, DA motor tiplerini ve moment hız karakteristiklerini ve hız kontrol yöntemlerini bilir. DA motor hız kontrolü hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriği : AA devrelerde güç ölçümü, Tek fazlı transformatörler: gerilim ve akım dalga sekli, histerezis döngüsü, Transformatör kısa- ve açık-deve testleri, verim ve regülasyon, DA makinalar: mıknatıslanma karakterisliği, uyartım çesitleri, DA jeneratör ve motorların çalısma karakteristikleri, DA motor hız kontrolü.
Kaynaklar : ELE 365 Electrical Machines Laboratory Manual.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 AA Devrelerde Güç Ölçümü + Quiz 1
2 Tek Fazlı Transformatör : Gerilim ve akım dalga sekilleri, histerezis bağıntısı + Quiz 2
3 Tek Fazlı Transformatör : Verimlilik, gerilim regülasyonu, açık devre ve kısa devre testleri + Quiz 3
4 DA Makinalar : Miknatıslanma eğrisi, uyartım çeşitleri + Quiz 4
5 DA Jeneratörler : Yük karakteristikleri + Quiz 5
6 DA Motorlar : Seri ve şönt motorların çalışma eğrileri + Quiz 6
7 Genel sınava hazırlık
8 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 7 30
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 6 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 7 3 21
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 7 2 14
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 6 2 12
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 21 17 57
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler