EĞİTİM
Ders Detayı

ELE401 - Mezuniyet Projesi I

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Şölen Kumbay Yıldız Ders sorumlusu
ELE401 - Mezuniyet Projesi I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 3
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE301
ELE315
ELE345
ELE336
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Alan Gezisi, Takım/Grup Çalışması, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Uygulama-Alıştırma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin amacı : Mezuniyet projesinin amacı öğrencinin daha önce almış olduğu derslerdeki beceri ve bilgileri kullanarak birden çok gerçekçi kısıtı ve mühendislik standartlarını içeren bir ana tasarım deneyimi edinmesidir. İki derslik serinin ilk dersi olan bu derste öğrenci verilen gereksinimleri sağlayan bir sistem, bileşen veya süreç tasarımı içeren bir projeye başlar. Birden çok gerçekçi kısıt ve uygun mühendislik standartları öğrenci tarafından belirlenir. Bu dersin sonunda öğrenci olası çözümler geliştirir ve tasarım seçeneklerini ve/veya tasarım parametrelerini belirler.
Dersin öğrenme çıktıları : Tasarım probleminin birden çok gerçekçi kısıtlarını ve uygun mühendislik standartlarını belirler Tasarım probleminin olası çözümlerini bulmak için araştırma yapar Daha önceki derslerde edindiği bilgi ve becerileri kullanır, tasarım problemi için gerekli olan daha fazla bilgiyi edinmek için araştırma yapar Tasarım seçeneklerini ve/veya tasarım parametrelerini belirler Bir ön tasarım önerir ve ön tasarım raporunu hazırlar
Dersin içeriği : Bu ders tasarım projesi ile ilgili aşağıda verilen maddeleri içerir. Aşağıda verilenlerin hepsi öğrencinin dönem sonunda hazırlayacağı bir raporda açıkça belirtilir. 1. Proje tanımı 2. Mühendislik standartları ve birden çok tasarım kısıtları 3. Daha önceki derslerde edinilmiş çalışma bilgisi ve öğrencinin problem hakkında yapmış olduğu araştırmanın sonucunda edilinmiş olan bilgi 4. Olası çözümler, her bir çözümün avantaj ve dezavantajlarının tartışılması 5. Tasarım problemi için bir ön tasarım 6. Ön tasarım için tasarım seçenekleri ve/veya tasarım parametreleri
Kaynaklar : Öğrenci ve ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Proje çalışması.
2 Proje çalışması.
3 Proje çalışması.
4 Proje çalışması.
5 Proje çalışması.
6 Proje çalışması.
7 Proje çalışması.
8 Proje çalışması.
9 Proje çalışması.
10 Proje çalışması.
11 Proje çalışması.
12 Proje çalışması.
13 Proje çalışması.
14 Proje çalışması.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 1 60
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 14 6 84
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 0 0 0
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 0 0 0
Toplam iş yükü 14 6 84
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler