EĞİTİM
Ders Detayı

ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE301
Eşzamanlı ders(ler) : ELE409
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE409 SAYISAL SİNYAL İŞLEME LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden sayısal sinyal işleme uygulamalarında kullanılan temel matematiksel analiz ve sinyal işleme yöntemlerini, sinyallerin hem zaman hem de frekans alanında işlenmesini öğrenmiş olmaları beklenir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Temel Sinyal işleme problemlerini tanır. Karşılaştığı bir problemi uygun şekilde modeller. Kurduğu problemi hangi yöntemle çözebileceğini, değişik yöntemlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir. Derste öğrendiği teknikleri projelerde uygular. Güncel sinyal işleme algoritmalarını anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : I. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. II. Fark denklemi gösterimi. III. Örnekleme, örnek azaltma, aradeğerleme. IV. Z-dönüşümü tekrarı. V. Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin frekans çözümlemesi. VI. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. VI. Nicemlemenin etkileri. VII. IIR ve FIR süzgeç tasarım teknikleri. VIII. Ayrık Fourier dizisi, ayrık Fourier dönüşümü ve hızlı Fourier dönüşümü. IX. İki boyutlu sinyaller ve sistemler.
Kaynaklar : 1- Oppenheim, A.V., ve Schafer , R.W., Discrete-Time Signal Processing, Pearson, 2010.; 2- Ders Notları.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, Ayrık Zaman Fourier Dön. tekrarı, Z-Dönüşümü
2 Örnekleme, örnek azaltma, aradeğerleme
3 Sistemlerin Fark Denklemi Gösterimi ve Frekans Tepkesi
4 Genlik ve Açı Tepkesi, Ters Sistemler, Tüm Geçiren Sistemler
5 Akı Çizge Diyagramları
6 Nicemleme
7 Ara Sınav
8 Analog Butterworth ve Chebyshev Süzgeçleri
9 Sayısal Butterworth ve Chebyshev Süzgeçleri, FIR Süzgeç Tasarımı
10 Ayrık Zaman Fourier Serileri (tekrar), Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT)
11 DFT ile Evrişim
12 Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT)
13 Ara Sınav
14 2 Boyutlu Sinyal İşleme
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 31 44 171
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler