EĞİTİM
Ders Detayı

ELE408 - Endüstriyel Denetim

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Yakup Özkazanç Ders sorumlusu 21
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Pazartesi, 08:40 - 11:30, E6

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE408 - Endüstriyel Denetim
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE354
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ödev
Dersin amacı : Bu ders ögrencileri kontrol mühendisliği alanında realistik ve etkili çözümler geliştirebilir bir seviyeye çekmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak endüstiyel ortamda ön plana çıkan kontrol ve otomasyon problemleri ve bu problemlere yönelik olarak kullanılabilecek mühendislik yaklaşımları ve yöntemleri çalışılacaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci 1. Kontrol ve otomasyon mühendisliği problemlerini formüle ve analiz eder 2. Otomasyon ve kontrol sistemlerinin mimarilerini geliştirir ve tasarlar 3. Alternatif sensör ve eyleyici teknolojilerini karşılaştırmalı olarak çözümler ve teknoloji seçimi yapabilir 4. Elektronik enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin temel seviye tasarımını yapabilir 5. Endüstriyel kontrol problemleri için geri besleme döngüleri tasarlar
Dersin içeriği : Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Problemlerinin Yapısı ve Doğası Endüstriyel Süreçlerin Modellenmesi Sensör ve Eyleyici Cihaz Teknolojileri PLC ile Otomasyon Kontrol Sistemleri Mimarisi ve Tasarımı
Kaynaklar : ? D.Bailey, E.Wright, Practical SCADA for Industry, Elsevier, 2003.; ? T.L.M.Bartelt, Industrial Control Electronics, 7.Ed., Delmar Learning, 2001.; ? R.N. Bateson, Introduction to Control System Technology, 7. Ed.,; ? Prentice Hall, 2002.; ? Bennett, Real Time Computer Control, 2. Ed., Prentice Hall, 1993.; ? J.P. Bentley, Principles of Measurement Systems, 2nd. Ed., Longman, 1988.; ? A.Bodur, Pratik DCS: Dağıtılmış Kontrol Sistemleri, Bileşim Yayıncılık, 2006.; ? A.Bodur, G.Dinçer, C.Gerçek, Her Yönüyle Enstrümantasyon ve Ölçme, Infogate, 2001.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Endüstriyel Kontrole Giriş
2 Dinamik Sistem Modelleri
3 Endüstriyel Süreçlerin Modellenmesi
4 Ölçmenin Temelleri
5 Sensör Teknolojisi
6 Eyleyici Teknolojisi ve Elektrikli Sürücüler
7 Sinyal Uyumlandırma ve Veri Toplama
8 Ara Sınav
9 Sıralı Denetim ve PLC Denetleçler
10 Sürekli Süreçler ve PID Denetleçler
11 İleri Seviye Kontrol Mimarileri
12 Çokdeğişkenli Sistemlerin Denetimi
13 Gömülü Kontrol Sistemleri
14 Endüstriyel Bilgisayar Ağları Teknolojisi
15 Genel Sınav Hazırlık Haftası
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 10 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 10 3 30
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 40 59 164
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler