EĞİTİM
Ders Detayı

ELE411 - Veri Yapıları

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE411 - Veri Yapıları
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE120
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı öğrencilere, programlama araçlarını, programlamada kullanabilecekleri yapıları ve bunlara ilişkin uygulamaların modellenmesini, bu modellerin analiz edilmesini ve program analizini öğretmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Programlama araçlarını bilir, programları analiz eder. Programlama uygulamakarında Veri Yapılarının kullanır. Ders kapsamında verilen algpritmaları mühendislik alanında uygular. Derste öğrendiği kavramları ve analiz tekniklerini kullanarak algoritma ve program tasarmlarını gerçekleştirir.
Dersin içeriği : 1. Veri Yapılarına İlişkin Kavramların Gözden Geçirilmesi, 2. Etkin Programlama Teknikleri 3. Yığın, Özyineleme ve Kuyruk Yapıları 4. Tarama Algoritmaları 5. Bağlı Listeler ve Uygulamaları 6. Sıralama Algoritmaları 7. Ağaç Yapıları
Kaynaklar : Ford W., Topp W., Data Structures with C++, Prentice Hall, 1996.; Sedgewick R., Algorithms in C, Addison Wesley, 1990.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Listeler, Bağlı Listeler ve Uygulamalar
2 Tarama Algoritmaları
3 Hash Algoritmaları
4 Sıralama Algoritmaları, Basit Algoritmalar, Algoritma Analizi
5 Kabarcık Algortması, Basit Seçim Algoritması ve Yerleştirme Algoritması
6 Quick Sort, HeapSort, Merge Sort ve Shell Sort Algoritmaları
7 Radix Sort, Bucket Sort ve Counting Sort
8 Arasınav
9 Ağaç, Tanım ve Uygulamalar
10 İkili Ağaçlar, Analiz ve Uygulamalar
11 AVL Ağaçlar, Analiz ve Uygulamalar
12 Genel Sınava hazırlık
13 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 90
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 3 39
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 5 5
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 35 35
Genel sınava hazırlanma süresi 1 35 35
Toplam iş yükü 30 81 156
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler