EĞİTİM
Ders Detayı

ELE412 - Veri İletişimi

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE412 - Veri İletişimi
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE324
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı aşağıdaki becerileri öğrencilere kazandırmaktı: - Katmanlı bilgisayar ağları kavramını anlamak - Her katmanın sorunlarını ve parametrelerini tanımak - Her katmanda kullanılan metotlar ve algoritmalar konusunda altyapıya sahip olmak
Dersin öğrenme çıktıları : Bilgisayar ağlarındaki katmanlı yapı kavramını anlamak Fiziksel katmanda değişik iletim ortamlarını, kipleme ve kipçözme kavramlarını öğrenmek Link katmanında ortama erişim ve yeniden gönderim mekanizmalarını öğrenmek Kuyruk kuramının temellerini ve paket gecikmesine uygulamasını öğrenmek, ağ katmanındaki önemli konuları ve algoritmaları öğrenmek İletim katmanındaki önemli konuları ve algoritmaları öğrenmek
Dersin içeriği : Bilgisayar ağlarının katmanlı yapısı - Fiziksel katman: Kapalı ve açık iletisim ortamları, veri ve modulasyon, çoğullama, karşılıklı erisim, çoklu erisim - Veri linki katmanı: Dur ve bekle akıs kontrolü, kayan pencere akıs kontrolü, dur ve bekle ARQ, seçici reddet ARQ, geri git N ARQ, akıs ve hata kontrolündeki performans - Kuyruk kuramı tekrarı: Ayrısık zaman Markov zinciri, Little kuramı, M/M/1 kuyruğu, M/M/m kuyruğu - Ortam ulasım kontrolü ara katmanı: Statik ve dinamik kaynak aktarımı, ALOHA, taşıyıcıyı dinleyen çoklu erisim protokolleri, sınırlı çekisme protokolleri, kablosuz LAN protokolleri - Ağ katmanı: sanal devre ve datagram altağları, çıkıs düğümü ağacı, Dijktra algoritması, selbasma, uzaklık vektörü yönlendirmesi, link durumu yönlendirmesi, ağlararası iletisim, parçalanma, altağlar, CIDR - Tasıma katmanı: Tasıma katmanı servisleri, TCP için soket öğeleri, tasıma protokolleri
Kaynaklar : ? Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, 4th Ed., Pearson Education, 2003.; ? Data and Computer Communication, W. Stallings, 8th Ed, Prentice Hall, 2007.; ? Data Networks, D. Bertsekas and R. Gallager, 2nd Ed, Prentice Hall, 1992.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş, bilgisayar ağlarının katmanlı yapısı
2 Fiziksel katman: Kapalı ve açık iletisim ortamları, veri ve modülasyon
3 Çoğullama, karşılıklı erisim, çoklu erişim, telsiz kanallarda yöntemler
4 Veri linki katmanı: Dur ve bekle akıs kontrolü, kayan pencere akıs kontrolü, dur ve bekle ARQ, seçici reddet ARQ, geri git N ARQ
5 Akıs ve hata kontrolündeki performans konuları
6 Ara sınav 1
7 Kuyruk kuramı tekrarı: Ayrısık zaman Markov zinciri, Little kuramı
8 M/M/1 kuyruğu, M/M/m kuyruğu
9 Ortam ulasım kontrolü ara katmanı: Statik ve dinamik kaynak aktarımı, ALOHA
10 Taşıyıcıyı dinleyen çoklu erisim protokolleri, sınırlı çekisme protokolleri, kablosuz LAN protokolleri
11 Ara sınav 2
12 Ağ katmanı: sanal devre ve datagram altağları, çıkıs düğümü ağacı, Dijktra algoritması
13 Selbasma, uzaklık vektörü yönlendirmesi, link durumu yönlendirmesi, ağlararası iletişim, parçalanma, altağlar
14 Taşıma katmanı
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 2 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 2 10 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 31 43 157
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler