EĞİTİM
Ders Detayı

ELE425 - İletişim Kuramı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE425 - İletişim Kuramı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE302
ELE324
Eşzamanlı ders(ler) : ELE427
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE427 İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Öğrencilerin sayısal kipleme, eklenir beyaz Gauss gürültülü kanallarda alıcılar ve hata olasılığı, darbe biçimlendirme ve bant kısıtlı kanallarda haberleşmenin sınırları, analog darbe kiplemesi ve niceleme konularını öğrenmeleri amaçlanır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarı ile bitiren bir öğrencinin aşağıdaki konuları anlaması beklenir D.Ç. 1. Sayısal haberleşmede temel kipleme yöntemleri D.Ç. 2. Eniyi alıcılar, AWGN kanallarda MAP ve ML alıcılar Sembol ve bit hata olasılıkları, Q fonksiyonu, hata olasılığı üzerindeki sınırlar Sınırlı bant kanallarda sayısal iletim, sıfır ISI için Nyquist kriteri
Dersin içeriği : Dalga biçimi sinyallerinin geometrik temsili, PAM, ASK, PSK, QAM, FSK kiplemeleri. AWGN kanallarda alıcılar ve hata olasılığı başarımı, sınırlı bant kanallarda sayısal iletim ve sıfır ISI için Nyquist kriteri
Kaynaklar : J. G. Proakis and M. Salehi, Communications System Engineering, 2nd Ed, Prentice Hall, 2002.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş, dalgabiçimi sinyallerinin geometrik gösterimi, vector uzayı, boyut, taban vektörleri
2 İçsel çarpım vektör uzayı, ortonormal taban vektörleri, sınırlı enerjili fonksiyonların vektör uzayı, Gram Schmidt ortonormalizasyonu
3 Darbe genlik kiplemesi
4 İki boyutlu dalgabiçimleri
5 PSK ve QAM kiplemesi
6 Çok boyutlu dalgabiçimleri, FSK kiplemesi
7 AWGN kanalı, uyumlu süzgeç, korelator
8 AWGN kanallarda eniyi alıcılar, MAP, ML alıcılar, karar bölgeleri
9 İkili sinyalleşme için hata olasılığı, Q fonksiyonu
10 Çİftli hata olasılığı, birleşik sınır, hata olasılığı alt sınırı
11 Arasınav
12 Bant sınırlı AWGN kanallarda sayısal haberleşme, sıfır ISI için Nyquist kriteri
13 Analog darbe kiplemesi, A/D dönüşümü
14 Zaman ve faz senkronizasyonu, DPSK
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 30 60
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 31 66 174
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler