EĞİTİM
Ders Detayı

ELE432 - İleri Sayısal Tasarım

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE432 - İleri Sayısal Tasarım
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 2 4 7
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE336
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin amacı : Sayısal devre tasarımında daha ileri konumlara gelmek isteyen öğrenciler için hazırlanmış bir derstir. Sayısal devreler konusunda ve donanım anlatım dilleri konusunda hatırlatmalar içermektedir. Bunun sonrasında özellikle FPGA kullanımına yönelik öğretiler vardır. Tasarım için sentez anlatılarak sayısal sistemlerin sentezlenmeden önce doğru sonuçlar üretecek şekilde tasarlanması sağlanılmaktadır. Ayrıca test konusu ile sayısal tasarımların gürbüzlüğü sağlanmaktadır. Anlatılan IP çekirdek blokların kullanımı da öğrencilerin iş hayatında ve akademik çalışmada ihtiyaç duyduğu alanlardandır. Seçilen bazı konular FPGA platformunda denenerek uygulanmakta ve öğrenciye FPGA üzerinde tasarım geliştirme konusunda da beceriler kazandırılmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Sayısal devrelerin donanım anlatım dilleri ile başlayan üretim sürecinde sentezlenebilir kodlamanın nasıl yapılacağını öğrenecektir. Sayısal devrelerde FPGA kullanımında çekirdek yazılım kullanımı ve test devre üretimi, benchmark yazımı gibi ileri tasarım teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Dersin içeriği : Birleşimsel ve ardaşıl devrelerin genel tekrarı İleri donanım anlatım dilleri teknikleri Tasarım için sentez Sonlu durum makinelerinin donanım uygulamaları İleri sayısal teknikler için sayısal tasarım Test için tasarım (DFT) teknikleri Hedef programlanabilir kapı dizininde sentez, yerleştirme ve yol çizim Bir programlanabilir kapı dizinine mikroişlemci yerleştirimi IP çekirdek kullanımı Güç ve zamanlama analizi
Kaynaklar : Navabi, Zinalabedin. VHDL: Analysis and Modeling of Digital Systems, McGraw Hill. ; VHDL Design: Representation and Synthesis, by J. Armstrong and F. G. Gray, 2000 ; Roth C, John L, Digital System Design using VHDL, Nelson Eng., Advanced FPGA design, IEEE
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Birleşimsel ve ardaşıl devrelerin genel tekrarı
2 İleri donanım anlatım dilleri teknikleri
3 Tasarım için sentez
4 Sonlu durum makinelerinin donanım uygulamaları
5 İleri sayısal teknikler için sayısal tasarım
6 Test için tasarım (DFT) teknikleri
7 Hedef programlanabilir kapı dizininde sentez, yerleştirme ve yol çizim
8 Bir programlanabilir kapı dizininde mikroişlemci tasarımı
9 IP çekirdek kullanımı
10 Güç ve zamanlama analizi
11 İleri FPGA uygulamaları
12 Proje sunumları
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Projeler 1 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 14 2 28
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 1 25 25
Ödevler 8 6 48
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 52 64 210
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler