EĞİTİM
Ders Detayı

ELE440 - Antenler ve Yayılma Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Feza Arıkan Ders sorumlusu 21-25
Arş.Gör. Emre Efendi Asistan 21-25
Arş.Gör. Ekin Doğan Asistan 21-25
ELE440 - Antenler ve Yayılma Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE444
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Deney, Proje Tasarımı/Yönetimi, Diğer: ELE444 ANTENLER VE YAYILMA dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu ders, öğrencilerin, ELE 444, Antenler ve Yayılma dersinin oluşturduğu kuramsal temel üzerinde; Anten parametrelerinin temelleri, Anten parametrelerinin ölçümü, Mikrodalga linklerinin anlaşılması, Mikroşerit anten tasarımı kapsamında gerçek hayat problemlerini tanımaları, takım çalışması ve proje planlamasının aşamalarını anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Anten parametrelerinin önemini anlamıştır. Anten parametrelerini ölçebilir. Bir mikrodalga linkini inceleyebilir. Verilen kısıtlar altında bir mikroşerit anteni tasarlayabilir, benzetimini yapabilir, üretebilir ve ölçebilir. Takım çalışması yapmıştır.
Dersin içeriği : Anten parametrelerinin tekrarı, Işıma örüntüsü ve anten kazancının ölçümü, Yayılım hattında bir mikrodalga linkinin incelenmesi, Bir benzetim yazılımı yardımıyla mikroşerit anten tasarlanması, Mikroşerit antenin üretilmesi, Mikroşerit antenin giriş empedansının ölçülmesi, Mikroşerit anten tasarım sürecinin ve ölçüm sonuçlarının sunumu.
Kaynaklar : 1) Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1988.; 2) Balanis, C.A., Antenna Theory, John Wiley and Sons, New York, 1997.; 3) Laboratuar El Kitabı.; 4) Anten Tasarımı Projesi için Kullanılan Yazılımların El Kitapları.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Anten laboratuvarı, deney cihazları ve ölçüm sistemlerinin tanıtılması
2 Anten tasarım/ benzetim yazılım paketlerine giriş, tasarım projesi takımlarının oluşturulması
3 Deney 1: Anten parametrelerinin ölçümü: Işıma örüntüsünün çizimi
4 Proje, 1. Bölüm: Mikroşerit anten teorik tasarımı
5 Deney 2: Anten kazancı ölçümü (Boynuz anten)
6 Proje, 1. Bölüm: Mikroşerit anten teorik tasarımı
7 Deney 3: Doppler frekans kaymasının incelenmesi
8 Proje, 2. Bölüm: Mikroşerit anten benzetimleri
9 Deney 4: Bir mikrodalga linkinde alınan gücün ve anten kazancının ölçümü
10 Proje, 2. Bölüm: Mikroşerit anten benzetimleri
11 Proje , 3. Bölüm: Mikroşerit antenlerin üretimi
12 Proje, 3. Bölüm: Mikroşerit antenlerin üretimi
13 Proje, 4. Bölüm: Üretilen mikroşerit antenlerin S-parametrelerinin ölçümü
14 Projelerin sunumu
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 4 10
Laboratuar 4 10
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Projeler 1 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 4 2 8
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 4 3 12
Sunum / Seminer Hazırlama 1 5 5
Proje 1 30 30
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 5 5
Toplam iş yükü 11 45 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler