EĞİTİM
Ders Detayı

ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE345
Eşzamanlı ders(ler) : ELE447
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE447 MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu ders mikrodalga devre teorisi temelleri ile ilgilidir. Dersi tamamlayan öğrencilerin, yüksek frekansta iletim hatları, dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzlarında gerilim ve akım dalgası iletimi teorisini öğrenmesi, iletim hatları ve dalga kılavuzlarında alan yöntemi ve eşdeğer iletim hat analizlerini yapabilmesi, empedans uyumlandırma tekniklerini öğrenmesi, mikrodalga ölçüm tekniklerini kullanabilmesi dersin amaçlarıdır.
Dersin öğrenme çıktıları : İletim hatları ve dalga kılavuzlarında alan analizi, gerilim ve akım dalgası iletim formülasyonu yapabilmek. İletim hatları ve dalga kılavuzlarında eşdeğer model kullanabilmek. Empedans uyumlandırma tekniklerini öğrenmek. Saçılma ve empedans matrislerini öğrenmek. Mikrodalga parametreleri ölçümü yapabilmek ve benzetim programı kullanabilmek.
Dersin içeriği : Düzlem dalga. Dalga denklemi. İletim hatları, faz ve zayıflama sabitleri. Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. Mod kavramı. Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri. Eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri. Mikrodalga ölçüm yöntemleri.
Kaynaklar : 1) Ders notları.; 2) D. M. Pozar, Microwave Engineering, Addison Wesley.; 3) R. E. Collin, Foundations For Microwave Engineering , McGraw-Hill.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Düzlem dalgaler, dalga denklemi ve sınır koşulları
2 Dalga kılavuzlarınnda Maxwell denklemleri
3 TEM, TE ve TM Modları
4 İletim hatlarının alan analizi
5 İletim hatlarının dağıtılmış devre analizi
6 Yüklü iletim hatları ve güç akışı
7 Ara Sınav I
8 Empedans uyumlandırma teknikleri
9 Smith Grafiği ve kullanımı
10 Dalga kılavuzları
11 Mikrodalga ölçüm temelleri
12 Ara Sınav II
13 Empedans ve saçılma matrisleri
14 Geniş bantlı empedans uyumlandırma
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 60
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 25 50
Genel sınava hazırlanma süresi 1 35 35
Toplam iş yükü 31 67 183
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler