EĞİTİM
Ders Detayı

ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE445
Eşzamanlı ders(ler) : ELE448
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE448 MİKRODALGA TEKNİKLERİ LABORATUVARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu ders mikrodalga frekanslarında temel tasarım teknikleri ile ilgilidir. Dersi tamamlayan öğrencilerin, pasif mikrodalga elemanlarını ve devre bloklarını tanıması, Butterworth veya Chebychev gibi temel filtreleri tasarlayabilmesi, filtre tasarımlarını iletim hatları ile gerçekleyebilmesi, mikrodalga yükselteç tasarlayabilmesi, mikrodalga rezonatör tasarlayabilmesi, tasarım adımlarında mikroşerit ve benzeri yapıları kullanabilmesi, mikrodalga devre teori ve tekniklerinde daha detaylı analiz ve tasarım çalışmalarına hazır duruma gelmesi dersin amaçlarıdır.
Dersin öğrenme çıktıları : Pasif mikrodalga devre elemanlarının çalışmasını anlamak. Periyodik yapıların çalışmasını, bant geçirme ve bant durdurma özelliklerini anlamak. Rezonatörlerde alan analizi ve eşdeğer iletim hattı modelini öğrenmek. Temel mikrodalga filtre tasarımını yapabilmek. Basit mikrodalga yükselteç ve uyumlandırma devrelerini tasarımlayabilmek.
Dersin içeriği : Düzlemsel iletim hatları. Pasif mikrodalga elemanları. Seri ve paralel rezonans devreleri. Periyodik yapılar, k-beta diyagramları. Mikrodalga filtre tasarımı ve gerçeklenmesi. Mikrodalga yükselteç tasarımı.
Kaynaklar : 1) Ders notları. ; 2) Microwave Engineering, D. M. Pozar Addison Wesley.; 3) Foundations For Microwave Engineering , R. E. Collin, McGraw-Hill.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Düzlemsel iletim hatları
2 Rezonatör temelleri
3 Rezonatör tipleri ve tasarımı
4 Periyodik yapılar ve analizleri
5 Pasif mikrodalga elemanlar: Güç bölücüler, yalıtıcılar ve sirkülatörler
6 Pasif mikrodalga elemanlar: Bağlaçlar
7 Ara Sınav I
8 Temel filtre tipleri
9 Araya giriş kaybı ile filtre tasarımı
10 İletim hatları ile filtre gerçekleştirimi
11 Ara Sınav II
12 Aktif mikrodalga devreler ve temel tanımlar
13 Koşulsuz kararlı transistörlerle yükselteç tasarımı
14 Yükselteç uyumlama devrelerinin tasarımı
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 60
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 25 50
Genel sınava hazırlanma süresi 1 35 35
Toplam iş yükü 31 67 183
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler