EĞİTİM
Ders Detayı

ELE447 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE447 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE445
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Deney, Proje Tasarımı/Yönetimi, Diğer: ELE445 MİKRODALGA TEKNİKLERİ I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin aşağıdakileri yapabilmesi hedeflenmektedir: İletim hatlarının temel özelliklerinin öğrenmek. Duran dalga biçimleri ve duran dalga oranı kavramlarının ögrenmek. Zayıflama ve faz sabitinin ölçümünü yapabilmek. Dalga kılavuzlarında kesim frekansını belirleyebilmek. Empedans ölçmek ve empedans uyumlandırma yapabilmek.
Dersin öğrenme çıktıları : İletim hatları ve dalga kılavuzlarında giden, yansıyan ve harcanan güç ölçebilmek. İletim hatları ve dalga kılavuzlarını benzetim programı ile modelleme Empedans uyumlandırma tekniklerini uygulamak Saçılma ve empedans matrislerini ölçmek En büyük güç iletimini anlamak
Dersin içeriği : Temel mikrodalga ölçümleri: İletim hatları, gerilim duran dalga oranı, frekans, dalgaboyu ,güç iletimi, sezici I-V karakteristiği, empedans ve uyumlandırma.
Kaynaklar : 1) Ders ve laboratuar notları.; 2) Microwave Engineering, D. M. Pozar Addison Wesley.; 3) Foundations For Microwave Engineering , R. E. Collin, McGraw-Hill.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Mikrodalga laboratuvar kullanımı temel bilgileri
2 Mikrodalga benzetim programları
3 Benzetim programı kullanımı
4 Deney 1: İletim hatlarında duran dalga, yansıma ve empedans uyumsuzluğu
5 Deney 2: Dalga kılavuzlarında kesim frekansı ve modların belirlenmesi, voltaj duran dalga oranı ölçümü
6 Proje, 1.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu teorik tasarımı
7 Deney 3: Güç ölçümü ve diyot sezici I-V karekteristiğinin elde edilmesi
8 Proje, 1.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu teorik tasarımı
9 Deney 4: İletim hatlarında karakteristik empedans ve giriş empedansı ölçümü
10 Proje, 2.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu benzetimi
11 Deney 5: İletim hatlarında empedans uyumlandırma
12 Deney 6: Zayıflama sabiti, faz sabiti ölçümü ve Devre Çözümleyicisi kullanımı
13 Proje, 2.Bölüm: İletim hattı ve dalgakılavuzu benzetimi
14 Projelerin sunumu
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 6 5
Laboratuar 6 15
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Projeler 1 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 1 6
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 6 3 18
Sunum / Seminer Hazırlama 1 5 5
Proje 1 20 20
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 15 39 59
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler