EĞİTİM
Ders Detayı

ELE448 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE448 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE446
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Deney, Diğer: ELE446 MİKRODALGA TEKNİKLERİ II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu dersin amacı mikrodalga pasif elemanları ve filtrelerin çalışmasını tayini için ölçümlerin anlaşılmasını geliştirmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Gerilim yansıma katsayısı ve araya girme kaybı ölçümü yapmak, Yönlendirme Bağlaçlarında etkileşim, izolasyon, ve yönlendirmenin ölçümünün öğrenilmesi Flitrelerde geçiren ve durduran band tanımlanması Mikroşerit yapılarda Wilkinson güç bölücü ve hibrid halka bağlaç yardımı ile güç bölüşümünün anlaşılması Mikrodalga devre benzetim programı kullanımı öğrenimi.
Dersin içeriği : - Gerilim Konrollü Osilatör kaynağı ve Kristal Detektör tanımak, Döndürgeç çalışmasının anlaşılması, - Yönlendirme bağlacı çalışmasını anlamak, - Yansıma katsayısı, DDO ve araya girme kaybı ölçümleri ve Alçak Gerçirgen Filtrede araya girme karekteristikleri, - Mikrodalga devre tasarımı için çeşitli simulasyon programları kullanımını öğrenmek.
Kaynaklar : Ders notları ve laboratuvar föyleri; Foundations For Microwave Engineering, R.E. Collin, McGraw-Hill Pub.; Microwave Engineering, David M. Pozar, Addison Wesley Pub.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Mikrodalga Laboratuvar Kullanımı için Temel Bilgiler
2 Bir Mikrodalga VCO kaynağın detektör ve 3 portlu sirkülatör kullanarak gücünün ölçülmesi
3 Bir Yönlü Bağlacın Bağlaşım Katsayısının Ölçümü
4 Seri ve Paralel T-eklemlerinin, 3dB Wilkinson Güç Bölücünün ve Halka Karma Bağlacın Frekans Tepkisinin Ölçülmesi
5 Ara Sınav I
6 Alçak Geçiren Filtrenin Araya Giriş Kaybının Ölçümü
7 Halka Rezönatör Kullanarak Dielektrik Sabitinin Ölçümü
8 Network Analizör ile Geri Dönüş Kaybı, yansıma katsayısı ve VWSR ölçümü
9 Ara Sınav II
10 Benzetim Programı Tanıtımı ve Kullanımı
11 Mikrodalga Devre Tasarım Projesi, Bölüm 1, Devre Parametrelerinin Analitik Hesaplanması
12 Mikrodalga Devre Tasarım Projesi, Bölüm 2, Benzetim Programları ile Tasarım
13 Mikrodalga Devre Tasarım Projesi, Bölüm 3, Devrenin Üretimi ve Ölçümü
14 Öğrenci projelerinin sunumu
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 2 20
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 20
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 10 2 20
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 10 1 10
Sunum / Seminer Hazırlama 1 3 3
Proje 0 0 0
Ödevler 10 1 10
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel sınava hazırlanma süresi 1 10 10
Toplam iş yükü 34 19 57
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler