EĞİTİM
Ders Detayı

ELE456 - Güç Elektroniği Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Işık Çadırcı Ders sorumlusu 21-25
Kübra Saka Asistan 21-25
Eren Cem Göksülük Asistan 21-25
Gruplara Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Group 1 Pazartesi, 08:40 - 09:40, Power Lab
Group 2 Pazartesi, 09:40 - 10:40, Power Lab
Group 3 Pazartesi, 10:40 - 11:40, Power Lab
Group 4 Pazartesi, 12:30 - 13:30, Power Lab

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE456 - Güç Elektroniği Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE454
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Diğer: ELE454 GÜÇ ELEKTRONİĞİ dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu derste Elektrik Makineleri laboratuvarında güç yarı iletkenleri ve bunlara dayalı güç çevirgeçleri (AA/DA, DA/DA and DA/AA çevirgeçler) üzerinde deneyler yaparak öğrencilerin bu alanda pratik bilgiler edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Başlıca güç yarı iletkenlerinin terminal karakteristiklerini bilir, Değişik tipe, tek fazlı ve üç fazlı doğrultucu devreleri, indirici tipte kıyıcı ve evirgeç devreleri hakkında pratik bilgi edinir, Çevirgeç devrelerinin başarımını deneysel testlerle belirleyebilir, Çevirgeç uygulamaları hakkında pratik deneyim kazanır, Güç çevirgeçlerinin şebeke ile etkileşiminin farkında olur.
Dersin içeriği : Güç yarı iletkenlerinin statik karakteristikleri Tek fazlı doğrultucular: yarım dalga ve orta nokta uçlu devreler Tek fazlı köprü doğrultucular Üç fazlı yarım dalga doğrultucular Üç fazlı köprü doğrultucular AA gerilim denetleyicileri İndirici tipte kıyıcı Darbe genişlik modülasyonlu/modülasyonsuz evirgeç devreleri.
Kaynaklar : ELE 456 Electrical Machines Laboratory Manual.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Güç yarı iletkenlerinin statik karakteristikleri + Quiz 1
2 Tek fazlı doğrultucular: yarım dalga ve orta nokta uçlu devreler+ Quiz 2
3 Tek fazlı köprü doğrultucular+ Quiz 3
4 Üç fazlı yarım dalga doğrultucular+ Quiz 4
5 Üç fazlı köprü doğrultucular+ Quiz 5
6 Ön Hazırlık ? ELE 454 ders notları
7 AA gerilim denetleyicileri + Quiz 6
8 İndirici tipte kıyıcı
9 Darbe genişlik modülasyonsuz evirgeç kontrolu
10 Darbe genişlik modülasyonlu evirgeç kontrolu
11 Genel sınava hazırlık
12 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 8 32
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 6 24
Genel sınav 1 44
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 56
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 44
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 8 3 24
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 8 1 8
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 6 2 12
Genel sınava hazırlanma süresi 1 15 15
Toplam iş yükü 23 21 59
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler