EĞİTİM
Ders Detayı

ELE475 - Yüksek Gerilim Teknikleri

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE475 - Yüksek Gerilim Teknikleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE226
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu ders, lisans öğrencilerini yüksek gerilim mühendisliğinin temelleri konusunda bilgilendirmek ve onlara yüksek gerilim sistemleri ile çalışma becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Yüksek gerilim mühendisliğinin temel prensiplerini bilir, Yüksek gerilim sistemlerini analiz edebilir, Gazlarda elektriksel deşarj hakkında bilgi sahibi olur, İzolasyon malzemelerinin delinme mekanizmalarını bilir, Yüksek gerilim ölçüm teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriği : Yüksek gerilim mühendisliğine giriş, elektriksel stres ve dayanım, Gazların izolasyon özelliği, katot süreci, iyonizasyon, Gazların delinmesi ve deşarj, Kanal ve Townsend delime mekanizmaları, korona deşarjı, Elektronegatif gazlar ve gaz izolatörleri, Kısmi deşarj, yüzeysel deşarj, Sıvı ve katı izolasyon maddelerinde delinme mekanizmaları, Yıldırım mekanizması, Yüksek gerilimlerin üretilmesi: AA, DA, darbe gerilimleri, Yüksek gerilimlerin ölçülmesi, dielektrik kayıplar, Yüksek gerilim uygulamalar.
Kaynaklar : E. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals, Newnes, 2nd. Ed., 2000. ; R. Arora, W. Mosch, High Voltage and Electrical Insulation Engineering, John Wiley and Sons, 2010.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Yüksek gerilim mühendisliğine giriş
2 Elektriksel stres ve dayanım
3 Gazların izolasyon özelliği, katot süreci, iyonizasyon,
4 Gazların delinmesi ve deşarj: Kanal ve Townsend delime mekanizmaları
5 Gazların delinmesi ve deşarj: Korona deşarjı
6 Elektronegatif gazlar ve gaz izolatörleri
7 Kısmi deşarj, yüzeysel deşarj
8 Sıvı izolasyon maddelerinde delinme mekanizmaları
9 Katı izolasyon maddelerinde delinme mekanizmaları
10 Ara sınav
11 Yıldırım mekanizması
12 Yüksek gerilimlerin üretilmesi: AA, DA, darbe gerilimleri
13 Yüksek gerilimlerin ölçülmesi, dielektrik kayıplar
14 Yüksek gerilim uygulamalar
15 Genel Sınav Hazırlık Haftası
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 4 5 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 34 62 168
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler