EĞİTİM
Ders Detayı

ELE481 - Elektrik Enerji Sistemleri

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE481 - Elektrik Enerji Sistemleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE246
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu ders, lisans öğrencilerini elektrik güç sistemlerinin temel konuları hakkında bilgilendirmek ve onlara elektrik iletim ve dağıtım sistemlerini çözümleme becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Elektrik enerjisinin iletimi konusunda temel prensipleri bilir, Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde çözümlemeler yapabilir, İletim hattı modelleme ve devre hesaplamalarını bilir, Empedans ve admitans modelleme tekniklerini uygulayabilir, Güç sistemlerindeki hata koşullarını saptayabilir ve güç sistemlerinin kararlılığı hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin içeriği : Elektrik enerjisi ile ilgili konuların temel olarak gözden geçirilmesi, Elektrik enerjisinin iletimi, İletim ve dağıtım sistemlerinin tek hat devre modelleri, iletim hattı parametreleri, İletim hatlarının modellenmesi, İletim hatlarında gezici dalgalar, Admitans modeli, empedans modeli ve devre hesaplamaları, Güç akışı çözümleri, Geçici rejim durumlarında senkron makinelerin başarımı, Güç sistemlerinde simetrik ve asimetrik arızalar, Güç sistemlerinde kararlılık.
Kaynaklar : J.D. Glover, M.S. Sarma, and T.J. Overbye, Power Systems Analysis and Design, CL Eng., 5th Ed. ; J. Grainger, Jr., W. Stevenson, Power System Analysis, Mc Graw Hill. 3rd. Ed.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş ? Genel tanımlar, elektrik enerjisi ile ilgili konular
2 Elektrik enerjisinin iletimi
3 İletim sistemlerinin tek hat devre modelleri
4 Dağıtım sistemlerinin tek hat devre modelleri
5 İletim hattı parametreleri
6 İletim hatlarının modellenmesi
7 İletim hatlarında gezici dalgalar,
8 Admitans modeli, Empedans modeli
9 Devre hesaplamaları
10 Güç akışı çözümleri
11 Ara sınav
12 Geçici rejim durumlarında senkron makinelerin başarımı
13 Güç sistemlerinde simetrik ve asimetrik arızalar
14 Güç sistemlerinde kararlılık
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 5 25
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 35 62 173
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler