EĞİTİM
Ders Detayı

ELE607 - Elektromanyetik Uyumluluk

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE607 - Elektromanyetik Uyumluluk
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Alan Gezisi, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı, Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) kavramlarını vermek ve elektromanyetik uyumlu sistem ve devrelerin tasarımı için gerekli yöntem ve stratejileri öğretmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Elektromanyetik uyumluluk kavramlarını anlar. Statik yük üretimini ve korunma yöntemleri öğrenir. Düşük ve yüksek frekanlardaki bağlaşım mekanizmalarını ayırt edebilir. Elektromanyetik ekran ve filitre tasarlar. EMU düzenlemelerini, testlerini ve ölçmelerini öğrenir.
Dersin içeriği : Elektromanyetik Uyumluluğa (EMU) giriş, Elektromanyetik (EM) alan kuramını hatırlatılması, Elektromanyetik girişim (EMI) kaynakları, Elektrostatik boşalma, Ekranlama kuramı ve uygulamaları, Topraklama, Kablolama, EMI Filtreleri, EMU düzenlemeleri ve testleri, Frekans planlaması.
Kaynaklar : 1) Ott H.W., Noise reduction techniques in electronic systems, John Wiley & Sons, 1988.; 2) Kodali V. Prasad, Engineering Electromagnetic Compatibility: Principles, Measurements, Technologies, and Computer Models, John Wiley & Sons, 2001.; 3) Paul C., Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, 1992.; 4) www.egr.msu.edu/em/research/goali/notes; 5) Saka B., ELE 707: EMU ders notları.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 EMU kavramları ve tanımlar.
2 EM alan kuramı kavramları, EMU birimleri, ışıma ve frekans spektrumu.
3 Doğal ve insan yapımı elektromanyetik girişim kaynakları.
4 Elektrostatik boşalma (ESD), statik yük birikimi, ESD önlemleri.
5 Düzlem dalga ekranlama teorisi ve ekranlama etkinliği.
6 Yüksek ve düşük empedans alanları, pratik ekranlama problemleri ve testleri.
7 Topraklama
8 Kapasitif bağlaşım, endüktif bağlaşım, kablo ekranlaması.
9 Ara sınav
10 EMI Filtreleri, pasif elemanlar, filtre kuramı ve karakteristikleri, ABCD parametreleri.
11 Toplu elemanlı EMI filtreleri, dağıtık elemanlı EMI filtreleri.
12 EMU düzenlemeleri ve standartları.
13 EMU test ortamları ve ölçmeler.
14 Frekans planlaması
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 7 98
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 45 45
Genel sınava hazırlanma süresi 1 50 50
Toplam iş yükü 31 108 238
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler