EĞİTİM
Ders Detayı

ELE612 - İleri Katıhal Elektroniği

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE612 - İleri Katıhal Elektroniği
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz-yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin amacı : Bu dersi alan öğrencinin, mikro ve nano ölçekli katıhal aygıtların tasarım, üretim ve etkin olarak kullanımını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : 1. Elektronik ve optoelektronikte kullanılan malzemeleri etkin olarak bilir; 2. Kuantum fiziği ve elektronikteki yeri hakkında bilgi sahibi olur; 3. Mikro ve nanoölçekli yarıiletken yapıların tasarımını yapabilir; 4. Değişik diyot ve transistör çeşitlerinin çalışma mekanizmasını anlar ve etkin kullanımını gerçekleştirebilir; 5. Mikro ve nanoelektronik endüstrisindeki gelişmeleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek bilgiye sahip olur
Dersin içeriği : Elektronikte Malzemeler, Kuantum Fiziğine Genel Bakış; p-n ve Metal-Yarıiletken Eklemler; Alan Etkili Transistörler (FET) ve Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistörler (MOSFET); Yüksek Elektron Hareketli Transistörler; Yüksek Frekans ve Yüksek Güç Transistörleri, Optoelektronik Aygıtlar
Kaynaklar : Streetman B.G. and Banerjee S.K., Solid State Electronics, 7th Ed., Pearson, 2016; Waser. R. Ed.,Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronics Materials and Novel Devices, 3rd Ed., Wiley-VCH,2012; Sze S.M., Lee M.-K., Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3rd Ed, Wiley, 2012
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Mikro ve Nano Ölçekli Elektronik Aygıtlara Giriş
2 Elektronikte Malzeme Bilimi
3 Yarıiletken Üretim Teknolojileri
4 Kuantum Fiziğine Genel Bakış I: Olasılık ve Belirsizlik İlkeleri
5 Kuantum Fiziğine Genel Bakış II: Enerji Bantları ve Yük Taşıyıcılar
6 P-N ve Metal-Yarıiletken Eklemler
7 Schottky, Tünelleme, Varaktör ve Güç Diyotları
8 FET, MESFET ve MOSFET Transistörler
9 Ara Sınav
10 İleri MOSFET Transistörler Ve Tümleşik Devre Uygulamaları
11 Yüksek Elektron Hareketli Transitörler (HEMT)
12 Çift Kutuplu Eklem Transistörleri (BJT) ve Hetero-eklem Çift Kutuplu Transistörler (HBT)
13 Karbon Nanotüp ve Grafen Tabanlı Elektronik Aygıtlar
14 Optoelektronik Aygıtlar
15 Final Sınavı Hazırlığı
16 Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 18 18
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 30 46 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler