EĞİTİM
Ders Detayı

ELE615 - Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE615 - Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu dersin amacı modern statik AA ve DA motor sürücü sistemlerinin çalışma prensipleri ve tasarımı konusunda Y. Lisans öğrencilerini bilgilendirmek ve onlara çeşitli endüstriyel uygulamalar için sistem seçimi yeteneği kazandırmaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Anahtarlamalı güç kaynaklarını (AGK) tanır ve sınıflandırır, Karşılaştığı bir sistem için en uygun AGK seçimi ve tasarımını yapabilir, Değişik topolojilerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir, Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek hayattaki endüstriyel uygulamalarda kullanabilir, AGK alanında güncel gelişmeleri takip edip anlayabilecek bilgi ve vizyona sahip olur.
Dersin içeriği : Giriş - Statik DA ve AA sürücüler için temel tanımlar, sınıflandırmalar, 4-çeyrekte çalışma, Mekanik sistem, Mekanik yük karakteristikleri, Dört Çeyrekte sürücü karakteristikleri, hız kontrolü probleminin tanımı, Statik DA motor hız kontrolü, Statik AA motor hız kontrolü, Elektriksel frenleme, Elektrik motorlarına yolverme, Sürücü seçimi, Aralı yükler.
Kaynaklar : Dewman, Slemon and Straughen, Power Semiconductor Drives, John Wiley and Sons; Kusko, Solid State DC Motor Drives, The MIT Press; Murphy, Thyristor Control of AC Motors, Pergamon Press Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Krishnan, Prentice Hall; Bose, Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall; Subrahmanyam, Thyristor Control of Electric Drives, Mc Graw-Hill; Rashid, Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Prentice Hall; Mohan, Power Electronics. Converters, Applications and Design, Undeland and; Robbins, 2nd Ed., John Wiley and Sons; Bose, Power Electronics and Variable Frequency Drives, IEEE Press; Lander, Power Electronics, 3rd. Ed., Mc Graw Hill.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş - Statik DA ve AA sürücüler için temel tanımlar, sınıflandırmalar ve 4-çeyrekte çalışma
2 Mekanik sistemler
3 Mekanik yük karakteristikleri
4 Dört Çeyrekte sürücü karakteristikleri
5 Hız kontrolü probleminin tanımı
6 Statik DA motor hız kontrolü - tek fazlı sürücüler
7 Statik DA motor hız kontrolü - üç fazlı sürücüler
8 Ara Sınav
9 Statik AA motor hız kontrolü - Gerilim kontrollü sistemler
10 Statik AA motor hız kontrolü - Frekans kontrollü sistemler
11 Elektriksel frenleme, Elektrik motorlarına yolverme
12 Sürücü seçimi, Aralı yükler
13 Laboratuvarda deneysel uygulamalar - DA sürücüler
14 Laboratuvarda deneysel uygulamalar - AA sürücüler
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 1 30 30
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 4 5 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 35 93 212
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler