EĞİTİM
Ders Detayı

ELE626 - Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE626 - Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: -Güncel nümerik elektromanyetik yöntemleri konusunda giriş bilgilerini kavramak. - Elektromanyetik problemlerini formüle edip çözüm yöntemi önermek. -Güncel elektromanyetik yazılımları etkin şekilde kullanabilecek hale gelmek. -Nümerik elektromanyetik konularında özel çalışma yapmak için gerekli temele sahip olma.
Dersin öğrenme çıktıları : Güncel nümerik elektromanyetik yöntemleri konusunda giriş bilgilerini kavramak. Karşılaşılan mühendislik problemlerini elektromanyetik denklemlere indirgemek ve çözüm yöntemi önermek. Güncel elektromanyetik yazılımları etkin kullanabilecek hale gelmek. Nümerik elektromanyetik konularında özel çalışma yapmak için gerekli temele sahip olma.
Dersin içeriği : Giriş. EM problemlerin sınıflandırılması. Lineer cebir kavramlarının kısa tekrarı. Moment metodu: Teori. Elektrostatik uygulamalar. İki boyutlu saçılma problemleri. Tel yapılarda ışıma ve saçılma problemleri. Güncel araştırma konuları. Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri: Tel Yapılar. İki ve üç boyutlu problemler. Sonlu Farklar Metodu: Teori. Sınırların ele alınışı. TEM yapıların analizi. Zaman boyutunda sonlu farklar: Güncel araştırma konuları. Sonlu Elemanlar Metodu: Teori. Elemanlar ve biçim fonksiyonları. Uygulamalar.
Kaynaklar : 1) M.N.O. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, 1992. 2) A.F. Peterson, S.L. Scott, R. Mittra, Computational Methods for Electromagnetics, IEEE Press, 1998.; 3) R.F. Harrington, Field Computation by Moment Methods, MacMillan, 1968.; 4)S.M. Rao, Time Domain Electromagnetics, Academic Press, 1999. ; 5) P.Zhou, Numerical Analysis of Electromagnetic Fields, Springer-Verlag, 1993.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş
2 EM problemlerin sınıflandırılması
3 Moment metodu: Teori
4 Moment metodu. Elektrostatik uygulamalar
5 Moment metodu: İki boyutlu saçılma problemleri Tel yapılardan ışıma ve saçılma problemleri
6 Moment metodu: Tel yapılardan ışıma ve saçılma problemleri Güncel araştırma konuları
7 Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri Tel Yapılar
8 Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri Tel Yapılar. İki ve üç boyutlu problemler.
9 Ara sınav
10 Sonlu Farklar Metodu: Teori
11 Sonlu Farklar Metodu: Sınırların ele alınışı TEM yapıların analizi
12 Zaman boyutunda sonlu farklar
13 Sonlu Elemanlar Metodu: Teori, Elemanlar ve biçim fonksiyonları
14 Sonlu Elemanlar Metodu: Uygulamalar
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 16 80
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 16 16
Genel sınava hazırlanma süresi 1 18 18
Toplam iş yükü 35 59 240
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler