EĞİTİM
Ders Detayı

ELE628 - Anten Kuramı ve Analizi

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE628 - Anten Kuramı ve Analizi
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı öğrencilere gelişmiş anten teorisinin yanı sıra bazı pratik antenlerin analizi için analitik ve sayısal yöntemler vermektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Integral denklemlerinin çözümünde momentler metodunu kullanabilir. Açıklık, boynuz, yansıtıcı ve mikrostrip antenler gibi antenleri tasarlayabilir. Bir çok gelişmiş anten yapısını çözümleyebilir. Anten analizi ve tasarımı ile ilgili araştırma yürütebilir. Antenler ile ilgili literatürü anlar ve hakkında konuşabilir.
Dersin içeriği : Tel antenler, Momentler Metodu, Açıklık antenler, Boynuz antenler, Yansıtıcı antenler, Işın optik metodlar, Mikroşerit anten analizinde iletim hattı ve boşluk modelleri, Sonlu farklar metodu, Anten kuramı ve tasarımında son gelişmeler.
Kaynaklar : 1) Balanis C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 2005. ; 2) Stutzman W.L. and Thiele G.A., Antenna Theory and Design, John Wiley & Sons, 1998.; 3) Selected papers from IEEE Antennas and Propagation Society Publications.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Elektrik ve manyetik alan integral denklemleri
2 Tel antenler ve Moment metot çözümü
3 Alan eşdeğerlik prensibi, yayılma denklemleri
4 Dikdörtgen ve dairesel açıklıklar
5 Babinet prensibi, açıklık anten kuramında Fourier dönüşümü
6 E-düzlemi ve H-düzlemi boynuz antenler, diğer boynuz antenler
7 Işın optik metotları
8 Düzlem, köşe ve parabolik yansıtıcı antenler
9 Ara sınav
10 Mikrostrip antenler için iletim hattı ve boşluk modelleri
11 Dikdörtgen ve dairesel yamalar, diziler ve besleme devreleri
12 Anten analizinde Sonlu Farklar yöntemleri
13 Anten kuramı ve analizinde son gelişmeler
14 Anten kuramı ve analizinde son gelişmeler
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 20
Sunum 1 10
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 1 30 30
Proje 0 0 0
Ödevler 4 5 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 30 30
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 35 104 236
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler