EĞİTİM
Ders Detayı

ELE634 - Sayısal İletişim II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE634 - Sayısal İletişim II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Amaç öğrencilerin sıralanan konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: - Çok-yollu sönümlenme ve gölgelenme ve bunların bit hata olasılığına etkileri, - Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri ve bu yöntemlerin çok-yollu sönümlenme ve gölgelenmenin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıları, - SIMO, MISO ve MIMO yöntemlerinin çok-yollu sönümlenme ve gölgelenmenin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıları, - Çoklu-erişim iletişimi ve ilgili protokoller.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci çok-yollu sönümlenme ve gölgelenme, çeşitleme ve birleştirme yöntemleri, çoklu anten sistemleri (SIMO, MISI ve MIMO) ve bunların sistem başarımına etkileri, çoklu-erişimli iletişim sistemleri, başarımı ve ilgili protokoller konularında yeterli bilgiye sahip olur ve bu bilgileri uygulayabilecek birikime sahip olur.
Dersin içeriği : Çok yol sönümlenmeli kanallar: hızlı/yavaş, düz/frekans seçmeli sönümlenme. Sönümlenmeli ve gölgelenmeli kanallarda bit hata olasılığı hesaplanması. Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri. SIMO, MISO ve MIMO yöntemleri . Çok erişim iletişimi. TDD ve FDD. Sabit kaynak atanması, talebe dayalı kaynak atanması ve rastgele erişim. ALOHA, CSMA, sorgulama ve andaçlı halka protokolleri. Telsiz erişim protokolleri ve sistemleri. Wi-Max, Wi-Fi, Bluetooth ve Zig-bee.
Kaynaklar : Şafak, M., Digital Communications, Ders notları, 2012; Proakis, J., Digital Communications (4th ed.), McGraw Hill, 2000; Sklar, B., Digital Communications (2nd ed.), Prentice Hall, 2001; Goldsmith, A., Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Çok yollu sönümlenmeli kanallar. Zamanla değişen kanaller ve bu kanalların istatistiksel tanımı.
2 Çok yollu kanallarda frekans ve zaman seçiciliği. Kanal modeli, dürtü tepkesi. Çok yol yoğunluk profili, evreuyumlu bant.
3 Çok yollu kanallarda zaman seçiciliği. Doppler kayması ve evreuyumlu zaman. Yavaş ve hızlı sönümlenme.
4 Gezgin radyo kanalı. Düz ve frekans seçmeli sönümlenen kanallarda sayısal iletişim. Tırpan (rake) demodulatörü.
5 Çeşitleme ve birleştirme yöntemleri. Verici ve alıcı çeşitlemesi. Makroskopik ve mikroskopik çeşitleme. Zaman, frekans, uzam, açı ve polarizasyon çeşitlemesi.
6 SIMO sistemleri. Çeşitleme birleştirme yöntemleri. Sezim öncesi ve sezim sonrası birleştirme. Seçmeli ve anahtarlamalı birleştirme. Eşit kazançlı be büyül oranlı birleştirme.
7 1. arasınav
8 Sönümlenmeli kanallarda çeşitleme sistemlerinin başarımı. Kanal durum bilgisinin olduğu/olmadığı durumlarda MISO sistemlerinin başarımı. Alamouti yöntemi.
9 MIMO sistemleri. Çeşitleme kazancı, çoğullama kazancı ve dizi kazancı. MIMO kanal kapasitesi.
10 Çoklu erişim iletişimi. TDD ve FDD. Sabit kaynak atanması, talebe dayalı kaynak atanması ve rastgele erişim. Frekans bölmeli çoklu erişim (FDMA), zaman bölmeli çoklu erişim (TDMA) ve kod bölmeli çoklu erişim (CDMA). FDMA, TDMA ve CDMA?nin kapasiteler
11 Rastgele erişim yöntemleri, ALOHA, çerçeveli ALOHA, rezervasyonlu ALOHA, taşıyıcıya duyarlı çoklu erişim (CSMA), ve andaçlı halka. Sorgulama yöntemleri.
12 2. arasınav
13 Telsiz erişim protokol ve sistemleri. WiMax, Wi-Fi, Bluetooth ve Zigbee.
14 Kuyruk kuramı, Erlang-B ve C formülleri.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 6 5
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 1 5
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 1 12 12
Proje 0 0 0
Ödevler 6 4 24
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 30 60
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 38 84 238
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler