EĞİTİM
Ders Detayı

ELE679 - Sinyal İşlemede Özel Konular

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE679 - Sinyal İşlemede Özel Konular
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin Sinyal İşleme Alanı?ndaki güncel konuların lisansüstü düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak verilmesi
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin Sinyal İşleme Alanı?ndaki güncel gelişmelerden ileri düzeyde haberdardır, Bu konuda güncel literatürü takip eder, anlar, öğrendiklerini tartışır, konu ile ilgili yöntem, algoritma vb. öğrenir ve geliştirir, Gerekirse bu konu ile ilgili literatür taraması, sunum ve araştırma yapar, proje geliştirir.
Dersin içeriği : Dersin içeriği sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Kaynaklar : İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
2 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
3 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
4 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
5 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
6 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
7 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
8 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
9 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
10 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
11 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
12 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
13 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
14 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 0
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 0 0 0
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 0 0 0
Toplam iş yükü 14 3 42
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler