EĞİTİM
Ders Detayı

ELE681 - Seyir, Güdüm ve Denetim

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE681 - Seyir, Güdüm ve Denetim
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Diğer: ödevler, dönem projeleri
Dersin amacı : Bu ders güdümlü füze mühendisliğinde ön plana çıkan güdüm, kontrol ve seyir problemlerine yönelik dengeli bir giriş dersi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak, taktik ve balistik güdümlü füzelerin güdüm algoritmaları, otopilotları ve seyir sistemleri işlenecektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci, Seyir, güdüm ve kontrol problemlerinin matematiksel modellemesini yapar. Bir güdüm sisteminin alt-bileşenlerini inceler ve alt-bileşenler arası etkileşimi ortaya koyar. Füzelerin güdüm ve kontrol sistemlerinin teknik mimarisini ön-tasarım seviyesinde geliştirir. Verilen bir güdüm-kontrol sisteminin simulasyonu ve analizi için gerekli yazılım araçlarını geliştirir. Güdüm-kontrol sistemlerinin analizi için simulasyon araçlarından etkin olarak yararlanır.
Dersin içeriği : Güdümlü Füze Sistemlerine Giriş Taktik Füze Güdümü Balistik Füze Güdümü Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Ataletsel ve Radyo Seyir Sistemleri
Kaynaklar : Tactical and Strategic Missile Guidance, P. Zarchan, AIAA Press, 1994.; Missile Guidance and Control Systems, G.M.Siouris, Springer-Verlag, 2004.; Modern Navigation, Guidance and Control Processing, C.-F. Lin, Prentice Hall, 1991; Guided Weapons, R.G.Lee, Brasseys, 1998.; Modern Missile Guidance, R.Yansuhevsky, CRC Press, 2007.; Fundamentals of Astrodynamics, Bate, Mueller, White, Dover Publications, 1971.; Automatic Flight Control Systems, McLean, Prentice Hall, 1990.; Aircraft Control and Simulation, Stevens, Lewis, Wiley Interscience, 1992. ; Automatic Control of Aircraft and Missiles, Blacklock, John Wiley, 1993.; Aerospace Avionics Systems: A Modern Synthesis, Siouris, Academic Press, 1993.; Global Positioning System: Theory and Applications, Parkinson, Spilker, AIAA, 1996.; M.S.Grewal, L.R.Weill, Global Positioning System, Inertial Navigation and Integration, 2nd Ed., Wiley-Intersience, 2007; http://www.globalsecurity.org ; http://www.fas.org
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Güdümlü Füze Sistemlerine Giriş
2 Taktik Güdüm Yöntemleri
3 Taktik Güdümün Doğrusal Analizi
4 Taktik Güdümün Katımlı Analizi
5 Taktik Güdümün İstatistiksel Analizi
6 Balistik Füze Uçuşunun Modellenmesi
7 Balistik Füze Güdümü
8 Ara Sınav
9 Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri
10 Oto-Pilot Sistemlerinin Temel Seviye Tasarımı
11 Ataletsel Seyir Sistemleri
12 Radyo Seyir Sistemleri ve GPS
13 Entegre Seyir Sistemleri
14 Güdümlü Füze Sistem Teknolojisinin Gözden Geçirilmesi
15 Genel Sınava hazırlık
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 6 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 1 14
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 6 24 144
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 6 6
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 36 46 218
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler