EĞİTİM
Ders Detayı

ELE682 - Optik Sistemler

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE682 - Optik Sistemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Güncel optik tasarımların temel prensiplerini anlayabilme ve mevcut tasarımlar üzerinde iyileştirmeler yapabilmek üzere Temel Optik Kuramları Girişim Teorisi ve Uygulamaları Fourier Optiği ve Uygulamaları Kırınım Teorisi ve Uygulamaları Optik Dalga Kılavuzları ve Fiber Optik Dalga Kılavuzlarında Modal Yayılımın İncelenmesi Fiber Optik Haberleşme Sistem Tasarım Prensipleri Diğer Bazı Optik Sistemlerin öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Optikle ilgili mühendislik uygulamalarını takip edebilecek temel matematiksel ve elektromanyetik bilgi altyapısına sahip olma Mevcut uygulamaları ana tasarım prensiplerine göre değerlendirip yorumlayabilme, Güncel araştırma konuları arasından birisi üzerinde yoğunlaşarak bilgi birikimi ve altyapısı oluşturma ve sınıfta sunma Optik sistemlerin temel tasarım prensiplerini yorumlayabilme
Dersin içeriği : Temel Optik Kuramlar (Işın Optiği, Dalga Optiği, Elektromanyetik Optik, Kuantum Optiği) Elektromanyetik Teorinin Genel Tekrarı Girişim Teorisi ve Uygulamaları Fourier Optiği ve Uygulamaları Kırınım Teorisi ve Uygulamaları Düzlemsel Optik Dalga Kılavuzlarında Yayılım Fiber Optik Dalga Kılavuzlarında Modal Yayılımın İncelenmesi Fiber Optik Haberleşme Sistem Tasarım Prensipleri İnce Film Optik Filtre Tasarımları Optik Uygulamalarına Genel Örnekler (Lazerler, optik seziciler, akusto-optik sistemler, elektro-optik tasarımlar, 3 Boyutlu görüntüleme gibi)
Kaynaklar : Saleh, B. E. A., Teich, M., Fundamentals of Photonics, Wiley, 1999.; Kasap, S., Optoelectronics and Photonics, Prentice Hall, 2000.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Temel optik konularının kısa tekrarı
2 Temel optik konularının kısa tekrarı
3 Girişim teorisi ve uygulamaları
4 Fourier optiğinin temel prensipleri
5 Optik Fourier dönüşümü alma ve geri dönüşüm,
6 Üç boyutlu optik görüntüleme prensipleri
7 Temel kırınım teorisi
8 Dalga optiği ile kırınım ızgaraları tasarımları
9 Optik dalga kılavuzlarına giriş, düzlem optik kılavuzlar, mod kavramı
10 Fiber optik dalga kılavuzları ve modal yayılımın incelenmesi
11 Fiber optik dalga kılavuzları ve modal yayılımın incelenmesi
12 Fiber optik haberleşme sistemleri
13 Optik filtre tasarımları
14 Çeşitli güncel optik uygulamalarına örnekler (sunum şeklinde)
15 Genel sınav
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 15
Sunum 1 20
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 25
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 1 30 30
Proje 0 0 0
Ödevler 4 6 24
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 32 32
Genel sınava hazırlanma süresi 1 42 42
Toplam iş yükü 35 118 240
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler