EĞİTİM
Ders Detayı

ELE687 - Elektronik Harp

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE687 - Elektronik Harp
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu ders elektronik harp alanına teknik bir giriş dersi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik koruma yaklaşımları ve sistemleri matematiksel modelleme bakış açısından incelenecektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Elektronik harp sistemleri alanında ortaya çıkan sistem seviyesi problemlerin matemetiksel modellemesini yapabilir. Elektronik harp sistemlerinde bulunan alt-bileşenlerin fonksiyonlarını ve etkileşimlerini analiz edebilir. Elektronik harp sistemlerinin teknik mimarisini ön sistem tasarımı seviyesinde tasarlayabilir. Verilen bir elektronik harp senaryosunun temel seviye simulasyonu ve analizi için gerekli yazılım araçlarını geliştirebilir. Elektronik harp sistemlerinin analizi için simulasyon araçlarından etkin olarak yararlanır.
Dersin içeriği : Elektronik Harbe Giriş. Elektronik Harp Tehdit Teknolojileri. Radar Tehditlerinin Temelleri. EO/IR Tehditlerinin Temelleri. Elektronik Destek Sistemleri. Elektronik Taarruz Teknikleri ve Sistemleri. Elektronik Koruma Yaklaşımları.
Kaynaklar :
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Elektronik Harbe Giriş
2 EH Tehdit Teknolojileri
3 Radar Sistemlerinin Temelleri
4 Arama Radarları
5 Takip Radarları
6 Radar Güdümlü Füzeler
7 EO/IR Sistemlerinin Temelleri
8 Ara Sınav
9 ESM Sistemleri
10 ESM Sistemleri
11 Arama Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
12 Takip Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
13 ECCM Teknikleri
14 ECCM Teknikleri
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 6 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 1 14
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 6 24 144
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 6 6
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 36 46 218
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler