EĞİTİM
Ders Detayı

ELE691 - Bilgi Tabanlı Sistemler

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE691 - Bilgi Tabanlı Sistemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin Bilgi Tabanlı Sistemleri (BTS) çeşitli yönleri ile tanımalarını ve anlamalarını sağlamaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilere Bilgi Tabanlı Sistemler ile ilgili araştırma konularında yardımcı olacaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Bilgi tabanlı sistemlerin çalışma ilkelerini bilir. BTS'lerde kullanılan farklı yöntembilimleri bilir bu kavramları BTS gerçekleştirmesinde uygular. BTS yaklaşımının uygun olduğu sorunları tanır ve sınıflandırır. Bir dizi BTS uygulaması ve bazı BTS geliştirme araçları ile aşinadır.
Dersin içeriği : Bilgi tabanlı sistemlerin temelleri, Önerme mantığı ve yüklem mantığı, Bilginin gösterimi, Çıkarsama ve uslamlama yöntemleri, Kural tabanlı sistemler, Semantik ağlar ve çerçeveler, Nesne tabanlı sistemler, Arama yapıları, Belirsizliğin gösterimi, Belirsizlik durumunda uslamlama, Yaklaşık uslamlama ve bulanık mantık, Karma sistemler, Bilgi edinimi, Alternatif uslamlama yaklaşımları: durum tabanlı uslamlama, model tabanlı uslamlama, Bilgi tabanlı sistem geliştirme araçları, Bilgi tabanlı sistem uygulamaları.
Kaynaklar : 1. Giarratano J.C., and Riley G.D., Expert Systems -- Principles and Programming, 4/e, Thomson/PWS, 2004. ; 2. Jackson P., Introduction to Expert Systems, 3/e, Addison-Wesley, 1998.; 3. Negnevitsky M., Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems, 2/e, Addison-Wesley, 2005.; 4. Russell S., and Norvig P., Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3/e, Prentice Hall, 2010.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Bilgi tabanlı sistemlere giriş
2 Bilgi tabanlı sistemlerin bir yapay zeka uygulaması olarak gözden geçirilmesi
3 Önerme mantığı, önerme mantığında çıkarsama ve uslamlama yöntemleri
4 Yüklem mantığı, yüklem mantığında çıkarsama ve uslamlama yöntemleri
5 Önerme ve yüklem mantığında bilginin gösterimi, bilgi tabanı ile mantıksal uslamlama, yalanlayarak çözümleme
6 Kural tabanlı sistemler: Bilgi türleri, bilgi sıradüzeni, uzman sistem mimarisi, iletim kuralları ile uslamlama, ileri ve geri yönde çıkarım zinciri, kural üstü kural, VE-VEYA çizgesi, çatışkı çözümleme yöntemleri
7 Semantik ağlar, semantik ağlar ile uslamlama, semantik ağ çalışması, çerçeveler, çerçeve organizasyonu, nesne tabanlı sistemler
8 Ara sınav
9 Arama yapıları: habersiz arama, buluşsal arama, rakipli arama, en küçük-en büyük algoritması, alfa-beta budaması
10 Belirsizliğin gösterimi: Bayes ağları, Bayes uslamlama, zamansal akıl yürütme ve Markov zincirleri, güven ve kuşku ölçüleri, kesinlik etmenleri, Dempster-Shafer kuramı, güven işlevleri
11 Yaklaşık uslamlama yaklaşımları, bulanık mantık, bulanık bağlantı, bulanık muhakeme
12 Karma zeki sistemler: Bulanık uzman sistemler, nöral uzman sistemler, nöral-bulanık sistemler. Bilgi edinimi: Bilgi kaynakları, düzeyleri ve sınıfları
13 Alternatif uslamlama yaklaşımları: durum tabanlı uslamlama, model tabanlı uslamlama, karar agacı algoritması
14 Bilgi tabanlı sistem geliştirme araçları ve bilgi tabanlı sistem uygulamaları
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 8 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 6 84
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 8 7 56
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 33 33
Toplam iş yükü 38 74 240
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler