EĞİTİM
Ders Detayı

ELE692 - Biyoelektrik

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE692 - Biyoelektrik
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : ? Sinir hücreleri ve dokuların genel yapıları ? Hücre ve dokuların elektriksel parametreleri, iletim hattı kuramı ? Sinir hücrelerinde elektriksel iletim ve aksiyon potansiyeli ? Kalp ve beyin doku hücrelerinden biyoelektriksel olaylar ? Elektrokardiyogram (ECG) ? Elektroansefalogram (EEG) ? İleri ve ters problem konularının öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Anatomik ve fizyolojik açıdan sinir hücrelerini tanıtır ve açıklar Aksiyon potansiyeli ve Nernst denklemleri ile ilgili benzetimler yapar ECG ve EEG veri toplamaları ile temel sinyal işleme işlemlerini analiz eder Basit geometri ve birkaç parametreli yapılarda ileri problem çözümü yapar Basit geometri ve birkaç parametreli yapılarda ters problem çözümü vey düzenlileştirme (regularization) yapar
Dersin içeriği : Hücreler, dokular ve anatomik özellikleri Hücre ve dokuların elektriksel gerilim ve akımlara verdiği cevaplar Üç boyutlu hacim iletken modellerde biyoelektrik alanların çözümü Kalbin ve beynin elektriksel aktiviteleri ile temel sinyal işleme yöntemleri Biyoelektriksel kaynakların bulunduğu vücut bölümlerinde ileri problem çözümü Biyoelektriksel kaynakların bulunduğu vücut bölümlerinde ters problem çözümü
Kaynaklar : R. Plonsey, D.G. Fleming, "Bioelectric Phenmena", McGraw-Hill Book Co. Ing., 1969.; J.G. Webster, "Electrical Impedance Tomography", Adam Hilger, 1990.; J. Malmivuo, R. Plonsey, "Bioelectromagnetism", Owford University Press, 1995.; J. D. Bronziona, "Biomedical Engineering Handbook", IEEE Press, 1995.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Biyoelektrik kaynaklar, homogen olmayan ortamlarda potansiyel
2 Tek bir hücrenin doku içinde oluşturduğu alan
3 Eylem (aksiyon) potansiyelinin oluşması ve lifler boyunca ilerlemesi
4 Silindirik yapılar ve bunlarda oluşan potansiyel
5 Transmisyon hattı kuramı
6 Vücut yüzeyi potansiyeli ve kalp kaynakları ile bağıntısı
7 Elektrokardiyogram (ECG)
8 Elektroansefalogram (EEG)
9 Ara sınav
10 Karşılıklılık
11 İleri doğru problemler ve ters problemler
12 Sayısal metotlar, görüntü yöntemi
13 Uygulamalar: Empedans pletizmografisi, Empedans tomografisi
14 Telafi haftası (telafi sınavı veya dönem içi tatil nedeniyle yapılamayan dersin telafisi)
15 Genel sınav
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 12 168
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 30 30
Genel sınava hazırlanma süresi 1 40 40
Toplam iş yükü 30 85 280
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler