EĞİTİM
Ders Detayı

ELE704 - Optimizasyon

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE704 - Optimizasyon
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Derste öğrencilerin karşılaşabilecekleri optimizasyon problemlerini çözebilmeleri için, temelde dışbükey programlama kapsamında kalmak üzere, a) problemi tanıma ve sınıflandırma, b) dışbükey küme ve işlevleri tanıma ve inceleme ile ilgili araçlar, c) dışbükey programlama problemlerin çözümünde kullanılan temel algoritmalar, d) kısıtlı problemler için çifteşlik kavramı ve uygulama tekniklerinin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Optimizasyon problemlerini tanır ve sınıflandırır Karşılaştığı bir problemi optimizasyon problemi olarak modeller Kurduğu problemi hangi algoritmayla çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır Gelişmiş güncel optimizasyon algoritmalarını takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : Doğrusal cebir konularının kısa tekrarı, Dışbükeylik, dışbükey küme ve işlevler, Kısıtsız problemlerde Gradyan İniş, En Dik İniş, Newton Algoritmaları ve bunların varyasyonları, Kısıtlı problemler ve Karush-Kuhn-Tucker Koşulları, Yukarıdaki kısıtsız problem algoritmalarının kısıtlı problemlere uyarlanması, İç Nokta Algoritmaları (Penaltı ve Bariyer Yöntemleri)
Kaynaklar : 1. Luenberger, Linear and Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.; 2. Boyd ve Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge, 2004.; 3. Baldick, Applied Optimization, Cambridge, 2006.; 4. Freund, Lecture Notes, MIT.; 5. Bertsekas, Lecture Notes, MIT.; 6. Bertsekas, Nonlinear Programming, Athena Scientific, 1999.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Doğrusal cebir konularının kısa tekrarı
2 Doğrusal cebir konularının kısa tekrarı
3 Kısıtsız problemler için eniyilik koşulları Dışbükey Kümeler
4 Dışbükey ve içbükey işlevler Dışbükeylik koşulları Dışbükeyliği bozmayan işlemler
5 Karesel işlemler, biçimler ve optimizasyon Eniyilik koşulları Kısıtsız enküçültme
6 İniş yöntemleri Yakınsama
7 Algoritmalar: Gradyan İniş Algoritması,
8 Algoritmalar: En Dik İniş Algoritması,
9 Algoritmalar: Newton Algoritması
10 Ara sınav
11 Kısıtlı optimizasyon Çifteşlik
12 Eniyilik koşulları, KKT koşulları Algoritmalar: Olurlu Yön Yöntemi, Aktif Küme Yöntemi
13 Algoritmalar: Gradyan İzdüşümü Yöntemi, Eşitlik Kısıtları ile Newton Algoritması
14 Algoritmalar: Penaltı ve Bariyer Yöntemleri
15 Çalışma haftası
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 13 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 13 5 65
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 43 66 204
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler